Keizersmantels in de Amsterdamse Waterleidingduinen

Foto: Jaap Koper

Wie de Amsterdamse Waterleidingduinen de komende tijd gaat bezoeken, kan weer de nodige keizersmantels aantreffen. Volgens de website Nature Today zijn het geen zwervers, maar om behoorlijke populaties van deze vlinders.

Verdwenen

Volgens Nature Today lijken de keizersmantels te zijn verdwenen uit Nederland, maar de laatste tien jaar is de vlinder steeds meer gezien. Dit jaar vliegt de vlinder vooral goed in de duinen. Niet alleen in de Amsterdamse Waterleidingduinen is dat het geval, maar ook in duinengebied Meijendel bij Wassenaar en het Noordhollands Duinreservaat is sprake van veel vlinders.

Hoge aantallen

Nature Today meldt dat de keizersmantels al vanaf 2010 zich weer in de duinen is gaan vestigen. Het gaat ook om hoge aantallen. Zo zijn er wel meldingen van 10 of 15 vlinders bij elkaar wat geen uitzondering is. Vaak gaat het dan om plekken waar nectar te halen is.

Duinkruiskruid

In de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn de vlinders gezien op een paar veldjes waar duinkruiskruid staat. Deze bloeit net nu de keizersmantel haar piek heeft. Voor de vlinders is er weinig te halen, omdat door de vele damherten de nectarplanten weg eten. Zo zijn er nauwelijks meer koninginnenkruid of akkerdistel bloeiend te vinden, maar duinkruiskruid is giftig en die laten de keizersmantels staan. Vooral in de binnenduinrand kan de mobiele vlinder bovendien gemakkelijk uitwijken naar vlinderstruiken in tuinen, dus zijn de vlinders niet alleen afhankelijk van het bloemenaanbod in de waterleidingduinen zelf.

Bosviooltjes

Nature Today zegt ook in hun bericht dat de vele keizersmantels die er rondvliegen, te maken heeft met de bosviooltjes in de duinen. Deze plant is belangrijk voor de rupsen van de keizersmantel en is blijkbaar nog voldoende aanwezig in de duinen. Bovendien denken de ecologen ook dat deze planten nog niet zijn afgegraasd.

Hertendichtheid

Verder denken de ecologen dat dit wellicht te maken heeft met de hoge hertendichtheid die de groeiomstandigheden van deze viooltjes heeft laten verbeteren. Dat komt weer omdat er meer licht op de bosbodem komt. Aan de andere kant kan dit op termijn een bedreiging zijn voor bijvoorbeeld de eiken. De vlinders leggen daar hun eitjes waarop de rupsen overwinteren. Als de damherten de viooltjes echter opeten vormen ze daarmee ook een bedreiging voor de keizersmantels.

 

Bron: Nature Today