Informatiebijeenkomst over brandweerzorg op 26 oktober

Foto: Jaap Koper

Op woensdag 26 oktober vindt tussen 14.00 en 16.00 een informatiebijeenkomst plaats over brandweerzorg in Zandvoort. De middagbijeenkomst gaat door maar de bijeenkomst ’s avonds vervalt. Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden voor de middagbijeenkomst.

Meer dan alleen blussen

Wie denkt dat de brandweer meer doet alleen het blussen van branden komt bedrogen uit. Naast die belangrijke taak is het voorkomen van brand met een goede voorlichting even zo belangrijk. De brandweerzorg gaat ook over in een vroeg stadium advies geven bij grote en kleine bouwprojecten zoals de aanleg van een nieuwe woonwijk of een spoorbaan.

Organisatie

Een ander belangrijk punt is hoe de brandweerzorg is geregeld. Hier gaat het om wat de brandweer doet en hoe belangrijk dit is en dat het werk wat de brandweer doet weer aansluit bij het unieke karakter van een gemeente. Hoe brandweer Kennemerland dat doet voor Zandvoort is onderwerp van gesprek tijdens de informatiebijeenkomst op 26 oktober.

Voorlichting

‘Voorkomen is beter dan genezen’ geldt zeker voor brand. De brandweer investeert veel in voorlichting over brandveilig leven, wonen en werken. Dat kan de brandweer niet alleen en heeft de hulp van het publiek nodig. In de bijeenkomst richten we ons daarom in het bijzonder op brandveiligheid in huis. Tijdens de informatiebijeenkomst gaat het vooral over de brandveiligheid in huis. De brandweer kijkt samen met inwoners naar wat iemand zelf kan doen en krijgt ook tips over de brandveiligheid. Zo heeft de brandweer eerder een aantal woningen bezocht en zijn ook rookmelders geplaatst.

Rol

Tijdens de informatiebijeenkomst over de brandweerzorg zal burgemeester Niek Meijer ingaan op de rol van de gemeente. Wat doet de gemeente op het gebied van openbare veiligheid en wat zijn de speerpunten in Zandvoort voor de komende jaren?

Plaats

De bijeenkomst is in de brandweerkazerne in de Linnaeusstraat 2 in Zandvoort en begint met een rondleiding door de kazerne. Wie interesse heeft kan zich nog aanmelden via het mailadres op [email protected], t.a.v. M. van Schip.

'
article
5136
Informatiebijeenkomst brandweerzorg
Op woensdag 26 oktober vindt tussen 14.00 en 16.00 een informatiebijeenkomst plaats over brandweerzorg in
https://zandvoort.nieuws.nl/agenda/5136/informatiebijeenkomst-over-brandweerzorg-26-oktober/
2016-10-14T12:57:19+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/391/2016/01/13210341/Brandweerkazerne-Duinweg-1-Zandvoort-Jaap-Koper.jpg
brandweerzorg, informatiebijeenkomst, Niek Meijer
Agenda