Gemeente voert adrescontrole uit in Zandvoort

Foto: Jaap Koper

De gemeente Zandvoort voert een adrescontrole uit in Zandvoort. Doel van de controle is of inwoners wel echt op het adres wonen en dat zij dit hebben doorgegeven aan de gemeente als woonadres.

Inschrijving op woonadres

Volgens de Basisregistratie Personen moet iemand ingeschreven staan op het adres waar hij of zij daadwerkelijk woont. Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie. Dit is van belang voor het regelen van bijvoorbeeld een paspoort, zorg, hulp, een bepaalde toeslag of uitkering. Het is dus in uw belang dat gegevens juist zijn vastgelegd.

Verhuizen

Wie gaat verhuizen kan het nieuwe adres aan de gemeente doorgeven in de periode van maximaal vier weken vóór de beoogde datum van verhuizing tot uiterlijk de vijfde dag na de dag van de adreswijziging. Wie een adreswijziging wil doorgeven, kan dit doen op www.zandvoort.nl doen met uw DigiD of persoonlijk aan de balie in het gemeentehuis van Zandvoort.

Landelijke aanpak

Ook de gemeente is verantwoordelijk dat informatie juist wordt vastgelegd. De gemeente Zandvoort werkt daarom sinds 1 juli 2018 mee aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Als er een vermoeden is van een verkeerd gebruik van een adres, dan werkt de gemeente samen met andere overheidsinstanties om het te corrigeren.

Adresfraude

Als iemand ten onrechte op een woonadres staat ingeschreven of is niet ingeschreven, kan er sprake zijn van adresfraude. Volgens de gemeente komt dit voor om toeslagen te krijgen waarop iemand geen recht heeft, belasting te ontduiken of boetes te ontwijken. De gemeente zal dan verder onderzoek doen of er volgt een huisbezoek. Medewerkers van de gemeente zullen zich altijd legitimeren bij een huisbezoek.

Vragen

Wie vragen heeft over een adrescorrectie, adrescontrole of voor mensen die denken dat zij slachtoffer zijn van adresmisbruik kan contact opnemen met de gemeente. Dat kan met de gemeente via het telefoonnummer 14 023 of via het e-mailadres [email protected].

Bron: Gemeente Zandvoort

'

Reacties

article
10494
Gemeente voert adrescontrole uit in Zandvoort
De gemeente Zandvoort voert een adrescontrole uit in Zandvoort. Doel van de controle is of
https://zandvoort.nieuws.nl/gemeente/10494/gemeente-voert-adrescontrole-zandvoort/
2018-11-20T13:51:37+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/391/2018/11/20130630/Raadhuis-Zandvoort-Jaap-Koper.jpg
adrescontrole
Gemeente