Heldere richtlijnen in concept visie voor inrichting Zandvoortse kust

Foto: Jaap Koper

De gemeente Zandvoort is met een concept visie gekomen met richtlijnen voor de inrichting van de Zandvoortse kust. Volgens de gemeente is de visie nodig omdat de badplaats met jaarlijks vijf miljoen bezoekers en één miljoen overnachtingen de belangrijkste badplaats van de metropoolregio Amsterdam.

Positie

Om deze positie te behouden en te versterken, heeft een kwaliteitsteam in opdracht van de gemeente een concept visie opgesteld. Volgens de gemeente staan daar heldere richtlijnen in waaraan de diverse plannen in de kuststrook moeten voldoen.

Kader

In de concept visie ontstaat er een kader voor de gewenste kwaliteit en functionaliteit voor zowel voor lopende als nieuwe, ruimtelijke als economische projecten in de kuststrook van Zandvoort. Het college heeft de concept visie ter inzage gelegd.

Drie sfeergebieden

De visie van de gemeente gaat uit van drie sfeergebieden. Dat zijn metropool, dorp en duinen. Het kwaliteitsteam heeft de indeling gemaakt op basis van het eigen karakter, functie en gebruikers. In de metropool is het deel opgenomen van Badhuisplein tot Bloemendaal en waar de metropool volgens de kust ‘kust’.

Icoon

Dit is de ‘Beach for Amsterdam’ met Bouwes Palace als icoon. Het Circuit Zandvoort is in dat gebied de grootste attractie en het station de verbinding met de grote stad. Het Badhuisplein is de overgang naar het dorp en de duinen.

Dorp en sfeer

Als het gaat om het dorp, omschrijft de gemeente dit als het centrum van Zandvoort. Hierin gaat het om het oorspronkelijke historische vissersdorp wat de badplaats is geweest, maar dan wel gestoken in een modern jasje. De kleinschaligheid en het persoonlijke karakter komt terug in de sfeer van Zandvoort. Hier gaat het om de eigen bewoners, maar ook om de bezoekers en gasten van de badplaats. Deze zijn terug te vinden in kleine winkeltjes, galeries, cafeetjes, boetiekhotels en B&B’s (Bed & Breakfast).

Duinen

In het laatste sfeergebied gaat het om de duinen die het dorp omringen en het kenmerkende strand van Zandvoort. Volgens de gemeente vormen deze een grillig natuurlijk reliëf en geven met de typische kustbeplanting van helmgras en duindoorn een ruig karakter en bieden ruimte voor natuurbeleving en recreatie.

Heldere kaders

De concept visie is opgesteld door een kwaliteitsteam bestaande uit landschapsarchitect Ben Kuipers, specialist op het gebied van toerisme en economie Martin Boisen en de architect en stedenbouwkundige Frederik Vermeesch. Door te kiezen voor een team met deze disciplines wordt er zowel gekeken naar de fysieke kant als het economische functioneren van de kuststrook. Verantwoordelijk wethouder Ellen Verheij heeft in het Haarlems Dagblad laten weten dat de concept visie aansluit op Zandvoorts ambities om zich te ontwikkelen als de badplaats voor de metropool.

Sturen

Volgens de gemeente biedt de visie heldere kaders om toekomstige lokale en regionale ontwikkelingen te sturen. De inwoners van Zandvoort kunnen hun zienswijzen kenbaar maken aan de gemeente vanaf 7 maart. De visie ligt voor zes weken ter inzage. De gemeente nodigt bewoners, partners, externe deskundigen uit om hun zienswijze te geven. Waar mogelijk zal de gemeente de reacties verwerken in de visie. Uiteindelijk zal de gemeenteraad de concept visie vaststellen.

Bron: Gemeente Zandvoort

'

Reacties

article
11976
Richtlijnen inrichting Zandvoortse kust
De gemeente Zandvoort is met een concept visie gekomen met richtlijnen voor de inrichting van
https://zandvoort.nieuws.nl/gemeente/11976/heldere-richtlijnen-in-concept-visie-voor-inrichting-zandvoortse-kust/
2019-03-09T13:05:52+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/391/2018/11/20130630/Raadhuis-Zandvoort-Jaap-Koper.jpg
Ellen Verheij, kust, Metropoolregio Amsterdam, visie
Gemeente