College herkent zich niet in verloedering badplaats

Foto: Wim Meijer Fotografie

Het Zandvoortse college van burgemeester en wethouders herkent zich niet in het geschetste beeld van verloedering en ziet juist dat inwoners, ondernemers en organisaties hun uiterste best doen om inwoners en bezoekers samen te kunnen laten genieten van Zandvoort. Met deze woorden lijkt het college onder meer te reageren op de vragen die de Ouderenpartij Zandvoort eerder heeft gesteld over dit onderwerp.

Uitzonderlijke zomer

Het college ziet dat deze uitzonderlijke zomer meer vraagt van zowel het bestuur van de badplaats als de bezoekers van het strand. ,,Wij zetten ons in om de strandbezoekers op de regels en normen in ons dorp te wijzen”, zegt burgemeester David Moolenburgh namens het college.

Niet alle bezoekers laten zich sturen

Het gemeentebestuur ziet ook dat niet alle bezoekers aan het Zandvoort strand zich hierdoor laten sturen. ,,We zijn dit jaar meer genoodzaakt om ontstane situaties aan te pakken en meer handhavers, BOA’s, beveiligers en verkeersregelaars in te zetten”, zegt de burgemeester. Volgens het college kunnen zij helaas hier mee niet voorkomen dat er toch onwenselijke situaties ontstaan. Gezien de unieke situatie dit jaar ziet het gemeentebestuur ook dat zij gaandeweg hierbij moeten sturen. Verder zegt het college te leren we op momenten dat maatregelen moeten worden aangepast.

Corona

Het college gaat naast de uitzonderlijke zomer ook in op het andere uitzonderlijke geval en dat is de ontwikkeling van corona. Het is het gemeentebestuur niet ontgaan dat er een landelijke tendens is waarbij de drie hoofdregels voor de bestrijding van het coronavirus niet goed worden nageleefd. Die drie regels zijn volgens het college:

  • Vermijd drukte;
  • Houd 1,5 meter afstand;
  • Regelmatig handen wassen

Positieve testuitslagen

Dat heeft volgens het college ertoe geleid dat het aantal positieve testuitslagen is gestegen met ook helaas positieve tests onder inwoners van Zandvoort. Dat is gebeurd bij drie horecagelegenheden waar personeel positief heeft getest. Direct daarop hebben de betreffende horecabedrijven hun deuren tijdelijk gesloten.

Sportactiviteiten bij SV Zandvoort stilgelegd

Het college is op de hoogte dat bij de voetbalvereniging SV Zandvoort alle sportactiviteiten zijn stilgelegd nadat enkele leden mogelijk positief hebben getest. ,,Wij worden door de GGD op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en zullen de raad direct informeren daar aanleiding toe is”, zegt Moolenburgh namens het college.

Geen informatie door GGD over individuele gevallen

De GGD informeert volgens het college niet over individuele gevallen maar wel als er sprake is van een duidelijke brandhaard of tendensen die daar op wijzen. ,,De GGD zit hier scherp bovenop, maar tot nu is daar geen sprake van. De GGD benadrukt dat de deze week gemelde stijging van het aantal besmettingen slechts een momentopname is en dat het aantal positieve tests volgende week weer op of onder het landelijk gemiddelde kan liggen. Dat beeld is ook in andere gemeenten opgetreden”, zegt de burgemeester.

Stijging van corona is nog geen tendens

Het college laat de raad weten dat er op basis van deze stijging nog geen sprake is van een tendens. ,,Dat willen we ook graag zo houden en daarom is het van essentieel belang dat mensen zich aan de hoofdregels houden en zich laten testen, ook bij milde klachten, en meewerken aan bron- en contactonderzoek. De maatregelen die we al eerder in de openbare ruimte hebben getroffen blijven ook in stand en met horecaondernemers en winkeliers hebben we regelmatig overleg over de stand van zaken en eventuele aanpassingen die nodig zijn”, zegt Moolenburgh.

 

Reacties