Ventilatie in Zandvoortse schoolgebouwen bij opening van de scholen grotendeels op orde

Foto: Jaap Koper

Nu de scholen weer zijn begonnen is er ook de vraag hoe het staat met de ventilatie in de Zandvoortse schoolgebouwen en of deze bij de opening van de scholen grotendeels op orde zijn. Volgens verantwoordelijk wethouder Raymond van Haeften is dat wel het geval. Dat heeft de wethouder aan het eind van afgelopen week laten weten aan de Zandvoortse gemeenteraad.

Stand van zaken ventilatie

Van Haeften geeft uitleg over de stand van zaken als het gaat om de ventilatie op de verschillende scholen in de badplaats. Hoe zit het nu met de ventilatie in schoolgebouwen? Is dat allemaal wel coronaproof? Het zijn vragen die de wethouder allemaal moet beantwoorden.

Ongerustheid

,,Ouders en leerkrachten hebben via diverse kanalen hun ongerustheid uitgesproken. Het RIVM heeft de adviezen over ventilatie in gebouwen, zoals verpleeghuizen en scholen, aangepast, nadat was gebleken dat een dergelijk ventilatiesysteem mogelijk een rol heeft gespeeld bij de verspreiding van het coronavirus in zorginstelling De Tweemaster in Maassluis”, zegt Van Haeften

Maassluis

Volgens de wethouder zijn in het geval van Maassluis zijn daar zeventien bewoners en achttien medewerkers in juni kort na elkaar besmet geraakt met het covid-19 virus. Dat terwijl er volgens Van Haeften personeelsleden preventief mondmaskers hebben gedragen. ,,Hoewel er virusdeeltjes werden aangetroffen in het ventilatiesysteem, is een causaal verband tussen het systeem en de besmettingen (nog) niet aangetoond”, zegt Van Haeften.

Meer onderzoek nodig

Om tot deze conclusie te komen, is volgens de wethouder eerst meer onderzoek nodig. ,,Toch was het voor het RIVM reden om andere (zorg)instellingen te attenderen op de mogelijke risico’s die ventilatiesystemen met recirculatie van binnenlucht met zich meebrengen. Sinds eind juli raadt het RIVM het gebruik van recirculatie af. Daarbij blaast een ventilatiesysteem dezelfde lucht gezuiverd weer een ruimte in, zonder dat er nieuwe lucht aan is toegevoegd”, zegt Van Haeften.

Onder de loep

Al met al zijn deze berichten aanleiding geweest om ook de situatie in Zandvoort onder de loep te nemen. In de badplaats gaat het om drie onderwijslocaties waarbij de situatie als volgt is:

De Blauwe Tram

De luchtbehandelingsinstallatie van de school in het LDC heeft volgens de wethouder een Kanttherm systeem. ,,Dat is en klepsysteem die kan draaien in zomer en winterregeling voor energie terugwinning. Een soort kruisstroom wisselaar” zegt hij. Volgens de wethouder is er geen recirculatie. Van Haeften verwijst naar een website waar een nadere uitleg is over het gebruikte systeem in gebouw De Blauwe Tram. ,,Op deze site kun je ook een animatie starten met de werking. Toevoer en afvoerlucht blijven gescheiden. Kortom geen recirculatie en geen actie noodzakelijk om COVID-19 veilig te kunnen open gaan”, zegt de wethouder.

De Golf

,,Dit gebouw is in beheer bij stichting beheer De Golf en voldoet aan het bouwbesluit”, zegt Van Haeften over het gebouw aan de Jac. P. Thijsseweg. Volgens hem staat daarin hoe vaak de lucht moet worden ververst en is de specifieke informatie te krijgen bij de beheerstichting van De Golf.

Gebouw Oranje Nassauschool

Het schoolgebouw van is volgens de wethouder in beheer bij het schoolbestuur (Twijs) waar voor hem hetzelfde geldt als voor het gebouw van De Golf. ,,Bovenstaande informatie is ook gedeeld met de schoolbesturen zodat deze volledig op de hoogte zijn”, zegt Van Haeften.