Realisme en optimisme in nieuwjaarstoespraak 2017

Foto: Jaap Koper

Burgemeester Niek Meijer blikt in zijn nieuwjaarstoespraak van 2017 vooruit op basis van realisme en optimisme. Tijdens de nieuwjaarstoespraak ontvangt voorzitter Albert Korper van de Stichting Vrije Horizon, de Waarderingsspeld.

Waardering

Korper krijgt de speld en de waardering als voorzitter van de stichting voor de inzet die de stichting toont om de onzalige plannen voor het plaatsen van windmolens dichtbij de kust te beïnvloeden. Het gaat de stichting om de windmolens uit het zicht worden geplaatst.

Verandering

In de toespraak stelt Meijer dat de samenleving verandert. ,,U en ik merken dat”, zegt Meijer. De tijd dat vanuit het Raadhuis werd gezegd wat goed voor de burger is, is volgens de burgemeester definitief voorbij. Meijer vindt dat Zandvoort die kant ook op moet.

Betrokken

De burger wilt actief betrokken zijn. ,,De opdracht die ik hieruit haal is dat wij als gemeente u actief als gelijkwaardige partner mee nemen. Uw kennis, wensen en ervaring gebruiken als wij beleid tot stand brengen. Voor ons als gemeente betekent dit een veel dienstbaardere houding en een kijken naar hoe de lokale democratie opnieuw vorm te geven”, zegt hij verder in zijn speech.

Grootste schreeuwer

Volgens Meijer is het daarbij niet zo dat de grootste schreeuwer gelijk krijgt. Het gaat er volgens hem om dit op duidelijke en respectvolle wijze dat voor elkaar te krijgen. ,,Daar gaan we dit jaar verder vorm aan
geven”, zegt de burgemeester tijdens zijn toespraak.

 

Optimisme

In het optimisme gaat het volgens Meijer om dat mensen de kansen zien en kijken naar wat er wel kan en uitdagingen zien in plaats van beren op de weg. ,,Dat geven is essentieel want het effect is onder meer dat u ruimte krijgt om zaken te doen, mee te denken en er nog mooiere oplossingen tot stand komen. Ook zie je heel vaak, dat is zeker mijn ervaring, dat je veel vertrouwen terug krijgt”, zegt Meijer in zijn toespraak

Reacties