Grondslag en plannen voor breed gedragen raadsprogramma gepresenteerd

Foto: Jaap Koper

Afgelopen week heeft informateur Marcel van Dam zijn rapport voor de verkennende fase en de grondslag om te komen tot een breed gedragen raadsprogramma gepresenteerd. Op woensdag 11 april zal het rapport in een informele bijeenkomst door de gemeenteraad worden besproken en tijdens deze bijeenkomst buigt de raad zich ook over het vervolg van het informatieproces.

Bevindingen

Van Dam heeft zijn bevindingen verwerkt in een rapport die te vinden is op de gemeentelijke website. De informateur ziet na de verkennende gesprekken om te proberen tot een breedgedragen raadsprogramma te komen. Volgens Van Dam is daar ook draagvlak voor.

Moeite waard

Van Dam schrijft in het rapport dat alle fracties het de moeite waard vinden om te proberen te komen tot een raadsprogramma. ,,Een raadsprogramma wordt gezien als een instrument om uit de ‘wij/zij’ verhoudingen te komen van de afgelopen jaren, waar in een scherpe oppositie – coalitie sfeer op conflictueuze wijze politiek werd bedreven”, schrijft Van Dam in het verkennende rapport.

Klimaat

De informateur stelt dat zonder uitzondering alle fracties naar een politiek klimaat toe willen waar vanuit de inhoud en vanuit de dialoog de keuzes worden gemaakt en waardoor op die manier een stabiel bestuur kan worden gevormd. Dat komt volgens Van Dam ook omdat de partijen veel gemeenschappelijke punten hebben. Binnen de Zandvoortse partijen leeft ook breed het idee dat de rol van de gemeenteraad in het bestuur van de gemeente versterking nodig heeft. Een raadsprogramma kan hiervoor een goed instrument zijn.

Politiek bestuurlijke cultuur

In het rapport van Van Dam komt ook de kenschets van de politiek-bestuurlijke cultuur in Zandvoort als “wij-zij”, “macht in plaats van inhoud” en “uitvergroten van minimale verschillen” is aanleiding voor de raadsfracties om te streven naar een raadsprogramma. Dat uitgangspunt is nodig om die cultuur en het bijbehorende gedrag te veranderen. ,,In de gesprekken met de fracties zijn ook andere typeringen van de Zandvoortse politiek gegeven, die in deze verkenningsrapportage enige aandacht verdienen”, schrijft Van Dam in het rapport.

Werken vanuit de inhoud

Het werken vanuit de inhoud vraagt van de lokale politici om meer op die manier politiek te bedrijven. ,,Het gaat er niet om wíe iets zegt, maar wát iemand zegt”, zo staat in het rapport omschreven. Verder staat in het rapport dat als een suggestie een voorstel beter kan maken, dit vooral niet moet worden genegeerd. In het rapport staat dat de mogelijkheid om als raadsleden met elkaar over bijvoorbeeld concept-voorstellen te praten en daarbij verbetersuggesties te kunnen doen, zonder dat er direct aan formele instrumenten als moties of amendementen hoeft te worden gedacht.

Punten in het raadsprogramma

De informateur beschrijft ook voorbeelden van onderwerpen die in het breed gedragen programma naar voren kunnen komen

 • Bereikbaarheid
 • Parkeren
 • OV
 • Balans toerisme – leefbaarheid
 • Woningbouw, huisvesting
 • Sociaal domein
 • Bestuursstijl
 • Duurzaamheid
 • Kwaliteit openbare ruimte
 • Ambtelijke fusie
 • Projecten prioriteren en doorzetten
 • Dierenwelzijn

Voorstel

In het rapport komt de informateur ook met een aantal voorstellen. Zo stelt Van Dam voor om een start te maken met het proces om te komen tot een raadsprogramma. De start van het proces kan al aanvangen bij de bespreking van het rapport tijdens de informele bijeenkomst van de gemeenteraad.

Bron: Gemeente Zandvoort

Reacties

article
7987
Plannen voor breed gedragen raadsprogramma gepresenteerd
Afgelopen week heeft informateur Marcel van Dam zijn rapport voor de verkennende fase en de
https://zandvoort.nieuws.nl/gemeente/7987/grondslag-en-plannen-breed-gedragen-raadsprogramma-gepresenteerd/
2018-04-10T20:29:08+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/391/2016/03/04155327/Raadhuis-Zandvoort-Jaap-Koper-e1540212793937.jpg
Marcel van Dam, raadsprogramma
Gemeente