Inwoners kunnen ideeën en onderwerpen inbrengen in raadsprogramma

Foto: Jaap Koper

Inwoners kunnen ideeën en onderwerpen inbrengen in het raadsprogramma wat de nieuwe gemeenteraad op dit moment aan het maken is. Een raadsprogramma is een door alle fracties van de gemeenteraad opgesteld afsprakendocument, waarin de raad vastlegt wat zij in deze raadsperiode wil gaan aanpakken.

Informele bijeenkomst

Afgelopen week is een informele bijeenkomst van de gemeenteraad het verkennende rapport van informateur Marcel van Dam besproken, om te komen tot een raadsprogramma. Volgens de gemeente Zandvoort draagt een breed gedragen programma bij aan de stabiliteit in de bestuursperiode. In het programma gaat het er ook om dat de gemeenteraad de koers op hoofdlijnen vast gaat leggen en bij de verder uitwerkinge van een aantal thema’s en opgaven de kennis uit de samenleving beter te benutten.

Kompas

Zo laat de gemeente in een persbericht ook weten dat een raadsprogramma géén dictaat is, maar het kompas voor de raad. Tussentijds kan de raad bijstellingen aanbrengen die nodig kunnen zijn op basis van de (veranderende) actualiteit.

Mening

De gemeenteraad van Zandvoort vindt de mening van de inwoners hierin belangrijk en nodigt inwoners uit om suggesties te doen voor waar er volgens hen in de komende jaren aan gewerkt moet worden door het gemeentebestuur. Deze inbreng kan de raad op nieuwe ideeën brengen.

Vraag

De vraag van de gemeenteraad aan de inwoners van de gemeente Zandvoort is, welke onderwerpen en uitdagingen willen de inwoners graag in het raadsprogramma terug zien? Waar moet de gemeenteraad de komende vier jaar mee aan de slag? Meedenkende inwoners kunnen hun, beknopte, inbreng mailen tot en met 24 april via [email protected]

Bron: Gemeente Zandvoort

Reacties

article
8016
Inwoners kunnen ideeën en onderwerpen inbrengen in raadsprogramma
Inwoners kunnen ideeën en onderwerpen inbrengen in het raadsprogramma wat de nieuwe gemeenteraad op dit
https://zandvoort.nieuws.nl/gemeente/8016/inwoners-kunnen-ideeen-en-onderwerpen-inbrengen-in-raadsprogramma/
2018-04-14T07:56:04+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/391/2016/03/04155327/Raadhuis-Zandvoort-Jaap-Koper-e1540212793937.jpg
gemeente Zandvoort, gemeenteraad, Marcel van Dam, raadsprogramma
Gemeente