Formatie voor nieuw college Zandvoort afgerond

Foto: Jaap Koper

De formatie voor een nieuw Zandvoorts college zijn afgerond. Dat valt te lezen in een verklaring over het formatieproces die de gemeente Zandvoort gisteren heeft laten uitgaan.

Bespreking concept raadsprogramma

Eind april hebben de nieuwe raadsfracties van de gemeenteraad het concept-raadsprogramma 201-2022 besproken wat het uitgangspunt is geweest bij de vorming van een nieuw college. Bij die bijeenkomst hebben de partijen in de raad besloten om Joop Berendsen van de Ouderen Partij Zandvoort aan de slag te laten gaan als formateur.

Opdracht

Bij de aanstelling als formateur hebben de raadsfracties de opdracht gekoppeld om afspraken vast te leggen voor een nieuw college. Daar gaat het vooral om hoe het te vormen college zich politiek bindt aan de gehele raad in plaats van aan de partijen waaruit het college zou voorkomen.

Gesprekken

Berendsen heeft met vertegenwoordigers van alle fracties gesprekken gevoerd. Uit die gesprekken is naar voren gekomen dat OPZ, VVD, D66, CDA en GroenLinks steun geven aan een college dat een brede basis in de raad heeft. Met dat gegeven, hebben de vijf partijen bereikt dat OPZ, VVD, D66 en CDA ieder een kandidaat voordragen, zodat een college kan worden gevormd met vier (parttime-)wethouders.

Screening

Ook is er vooraf met alle fracties afgesproken, dat de kandidaat wethouders een screening moeten ondergaan op integriteitsrisico’s. Het screeningsproces is nu in gang en zodra dit proces is afgerond worden de namen van de kandidaten bekend gemaakt.

Op de hoogte

Burgemeester Niek Meijer is steeds op de hoogte gehouden van het verloop van de besprekingen. Zowel Meijer als alle partijen uit de raad hebben van de OPZ voorman een terugmelding gekregen van het resultaat.

Invulling

Over de de opdracht om in afspraken vast te leggen, hoe het te vormen college zich politiek bindt aan de gehele raad, moet nog verder invulling krijgen. De meest belangrijke gegevens om dit te realiseren zijn er volgens de gemeente Zandvoort al aanwezig. Zo is er een raadsprogramma gemaakt en er komt geen aanvullend college – of coalitieprogramma. Verder zullen de leden van het college niet standaard het fractieoverleg van de partij waartoe zij behoren bijwonen.

Zichtbaar

Volgens de gemeente Zandvoort moet en kan in dit continue proces, nog meer zichtbaar worden gemaakt. Berendsen heeft in de gesprekken die hij heeft gehouden geproefd dat de kandidaat-collegeleden en hun partijen open staan voor suggesties en aan de uitvoering graag willen meewerken.

Geest

In de geest van het opstellen van het raadsprogramma nodigt Berendsen alle raadsfracties uit om ideeën daarover aan te dragen. Op die manier kan ook hier worden aan een zo breed mogelijke invulling en uitvoering van het programma. Met deze werkzaamheden beschouwt Berendsen zijn opdracht om een college te formeren als afgerond.

Bron: Gemeente Zandvoort

Reacties

article
8224
Formatie voor nieuw college Zandvoort afgerond
De formatie voor een nieuw Zandvoorts college zijn afgerond. Dat valt te lezen in een
https://zandvoort.nieuws.nl/gemeente/8224/formatie-nieuw-college-zandvoort-afgerond/
2018-05-10T08:07:14+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/391/2016/03/04155327/Raadhuis-Zandvoort-Jaap-Koper-e1540212793937.jpg
formatie, Joop Berendsen, raadsprogramma
Gemeente