Gemeente gaat omgevingsplan strand maken

Strandpaviljoens in aanbouw (Foto: Wim Meijer Fotografie)
Foto: Wim Meijer Fotografie

Het college van de gemeente Zandvoort gaat een omgevingsplan voor het strand opstellen. Dit doet het Zandvoortse college vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet en het betekent ook dat de gemeente het huidige bestemmingsplan “Strand en Duin” gaat vervangen en krijgen de burgers de mogelijkheid om mee te praten over het omgevingsplan.

Omgevingsplan

Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. Voor het opstellen van het omgevingsplan voor het strand betrekt de gemeente in een vroegtijdig stadium de inwoners, ondernemers of belangenorganisaties om mee te participeren, nog voordat er iets op papier staat.

Open houding en benadering

De gemeente Zandvoort wil met deze open houding en benadering met de Zandvoortse inwoner in gesprek over het strand. Volgens de gemeente valt hierbij te denken aan regels over activiteiten op het strand zoals evenementen en watersport. Het streven is om met alle betrokkenen de uitgangspunten voor het omgevingsplan te formuleren.

Omgevingswet

De Omgevingswet is in 2021 van kracht en bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. De verschillende overheden willen het op die manier makkelijker maken om ruimtelijke projecten te starten. Er komt meer samenhang tussen verschillende plannen, waardoor de kaders voor projecten eenduidiger worden en initiatieven sneller kunnen worden gerealiseerd.

Veel veranderingen

Zo komen er veel veranderingen. Een voorbeeld is het samenvoegen van 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Als een inwoner of ondernemer straks een project of activiteit wil starten, dan hoeft die nog maar één vergunning (digitaal) aan te vragen bij één loket.

Bijeenkomst

Voor het meepraten over deze bijeenkomst kunnen burgers van Zandvoort op 17 mei om 19.30 uur meepraten in wijksteunpunt De Blauwe Tram aan het Louis Davidscarré. De inloop is vanaf 19.15 uur. De bijeenkomst is voor inwoners, ondernemers, Vereniging van eigenaren en belangenorganisaties. Aanmelden kan via [email protected].

Meer informatie

Voor het omgevingsplan Strand is een plan van aanpak en een participatie- en communicatietraject opgesteld. Deze stukken kunt zijn online in te zien op de gemeentelijke website.

Bron: Gemeente Zandvoort

Reacties

article
8235
Gemeente maakt omgevingsplan strand
Het college van de gemeente Zandvoort gaat een omgevingsplan voor het strand opstellen. Dit doet
https://zandvoort.nieuws.nl/gemeente/8235/gemeente-gaat-omgevingsplan-strand-maken/
2018-05-13T10:28:45+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/391/2016/02/07120616/Wim-Meijer-Fotografie-Strandpaviljoens-in-aanbouw-5I5A0071.jpg
omgevingsplan, strand
Gemeente