Zandvoortse burgers kunnen mening geven over vuurwerkvrije zone

Foto: Pixabay CC0 Public Domain

De gemeente Zandvoort meldt op de gemeentelijke website hoe inwoners denken over een vuurwerkvrije zone. De mening van de Zandvoortse inwoners is nodig, om te komen tot een afgewogen besluit bij het afsteken van vuurwerk.

Oorverdovend

De gemeente schrijft dat het voor de één oorverdovend lawaai kan zijn, terwijl het voor de ander een afsluiting of juist het begin kan zijn van een nieuwe periode. In het bericht schrijft de gemeente dat vuurwerk afsteken tijdens een feestje of evenement steeds normaler lijkt te worden. Dat is voor de badplaats aanleiding om te zoeken naar een oplossing waarbij professionele vuurwerkbedrijven, onder voorwaarden, vuurwerk mogen afsteken met zo min mogelijk hinder voor omwonenden.

Toestemming

Wie vuurwerk wil kunnen afsteken door een professioneel bedrijf, heeft ook toestemming nodig van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Als dat gebeurt, kan de gemeente een vuurwerkvrije zone aanwijzen waar het afsteken van vuurwerk niet of onder voorwaarden is toegestaan. Overtreding van dit besluit is strafbaar. De gemeente kan hierop handhaven. Een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk door professionele bedrijven is volgens de gemeente wettelijk niet toegestaan.

Aanwijzen

Het aanwijzen van een vuurwerkvrije zone moet volgens de gemeente wel zorgvuldig gebeuren. De gemeente vindt het belangrijk om de mening van haar inwoners te weten bij het aanwijzen van een zone. Om te komen tot een vuurwerkvrije zone kunnen burgers kiezen uit drie varianten.

Verbod buiten de jaarwisseling

De eerste variant is dat het vuurwerk verboden is buiten de jaarwisseling, tenzij er sprake is van een evenement en bij de vergunning, melding of bij een Pop Up evenement toestemming is verleend/. Ook moet dan aan een aantal voorwaarden worden voldaan voor het afsteken van professioneel vuurwerk. Deze variant heeft de voorkeur van de gemeente.

Mogelijkheid

Binnen de eerste variant is er nog een mogelijkheid om vuurwerk af te stekken als het geen evenement is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, Het mag alleen als een professioneel vuurwerkbedrijf het vuurwerk afsteekt op een vrijdag of een zaterdag: Dat kan dan tussen 10:00 en 23:00 uur en op een van te voren bekend gemaakt tijdstip. Het is dan mogelijk om in maximaal 15 minuten vuurwerk af te steken. Wie dat wil doen moet dan een kopie van de melding of toestemming sturen om naar de gemeente. De melding of toestemming moet twee weken voor de datum van het afsteken bij de gemeente zijn, zodat die dit naar de inwoners kan communiceren.

Professioneel vuurwerkbedrijf

De inzet van een professioneel vuurwerkbedrijf komt ook terug in de tweede variant van de gemeente. Afsteken van vuurwerk buiten de jaarwisseling, is op het strand en de directe omgeving verboden, tenzij een een professioneel vuurwerkbedrijf het afsteekt op vrijdag of zaterdag. Ook in deze variant kan dan tussen 10:00 en 23:00 uur vuurwerk worden afgestoken op een van te voren bekend gemaakt tijdstip. Net als in de eerste variant kan dat voor maximaal 15 minuten. Evenals in de eerste variant moet iemand een kopie van de melding of toestemming sturen om naar de gemeente. De melding of toestemming moet twee weken voor de datum van het afsteken bij de gemeente zijn, zodat die dit naar de inwoners kan communiceren.

Evenement

In de derde variant is het ook mogelijk om vuurwerk af te steken buiten de jaarwisseling, als er sprake is van een evenement en er bij de vergunning, melding of Pop Up evenement toestemming is verleend en ook aan voorwaarden is voldaan voor het afsteken van professioneel vuurwerk. Net als in de eerste twee varianten is het mogelijk om ook hier vuurwerk af te steken door een professioneel vuurwerkbedrijf als het geen evenement is op grond van de APV.

Toestemming

De toestemming voor alle drie varianten geldt volgens de gemeente alleen als het om vuurwerk gaat dat door professionele vuurwerkbedrijven wordt afgestoken en dat er toestemming is van de Omgevingsdienst Noordzeekanaal. In alle varianten geldt dat afsteken van vuurwerk alleen niet mag bij verpleeghuizen, begraafplaatsen en dierenasiels.

Reacties

Als inwoners een reactie geven op de voorgestelde varianten, zal de de gemeente deze mee laten wegen bij de besluitvorming voor het afsteken van vuurwerk. De juridische tekst bij de drie varianten zijn in te zien bij de balie van het Raadhuis Zandvoort aan de Swaluestraat 2 in Zandvoort. Dat kan tot 7 september.

Per mail of per brief

Ook is het mogelijk om een reactie per mail te geven tot 7 september 2018. In de mail moet duidelijk zijn welke variant de meeste voorkeur krijgt, maar ook de toelichting geven is volgens de gemeente erg belangrijk. Mailen kan naar [email protected] of per post sturen naar Gemeente Zandvoort, t.a.v. mw. J. de Ryp, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Reacties

article
9436
Mening gevraagd over vuurwerkvrije zone
De gemeente Zandvoort meldt op de gemeentelijke website hoe inwoners denken over een vuurwerkvrije zone.
https://zandvoort.nieuws.nl/gemeente/9436/zandvoortse-burgers-kunnen-mening-geven-over-vuurwerkvrije-zone/
2018-08-07T15:10:40+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/391/2016/12/23184213/Vuurwerk-show-386846_1280-Pixabay-CC0-Public-Domain.jpg
professionele vuurwerkbedrijven, vuurwerkvrije zone
Gemeente