Administratieve lasten in jeugdzorg baart D66 Zandvoort zorgen

Foto: Jaap Koper

D66 Zandvoort maakt zich zorgen over de administratieve lasten in de jeugdzorg. Aanleiding voor de zorgen is een artikel op Skipr waarbij melding wordt gemaakt over de toenemende bureaucratie bij gemeenten op het gebied van jeugdhulp.

Ontluisterend

Volgens Skipr komt uit de onderzoeken komt een ontluisterend beeld van de jeugdzorg naar voren. Zo meldt het nieuwsplatform dat vier jaar na de decentralisatie er nog altijd geen grip op de administratieve last die deze met zich mee brengt, omdat zorgaanbieders en gemeenten nog altijd worstelen met die administratieve lasten.

Vasthouden

Volgens Skipr blijkt uit het onderzoek van bureau jb Lorenz – met de veelzeggende titel ‘.. en de rekening komt later’ – dat gemeenten blijven vasthouden aan hun eigen wijze van communiceren en registreren en factureren. Pogingen om tot standaardisatie te komen falen, omdat gemeenten daarvan afwijken of ze anders interpreteren. De ICT-infrastructuur speelt hierbij een rol, maar ook de kwaliteit van de primaire administratieve processen bij gemeenten. Die leiden tot fouten, misverstanden en vertragingen bij de afhandeling van zorg. Het zijn deze punten, waarom D66 Zandvoort besloten heeft om vragen aan het college te stellen.

Standaardisatie

De Zandvoortse democraten zijn voor een standaardisatie van het berichtenverkeer tussen de gemeente en de zorginstellingen om juist de administratieve lasten te verlagen. Het is aanleiding voor D66 Zandvoort om de nodige vragen te stellen aan het college.

Bekend

D66 Zandvoort wil van het college weten of zij al kennis hebben genomen van het artikel op Skipr, maar ook met de onderzoeken die naar de Tweede Kamer gaan. Daarnaast wil de raadsfractie van de Zandvoortse democraten weten wat het Zandvoortse gemeentebestuur heeft gedaan om de administratieve lasten voor de zorginstellingen en de burger te verlagen.

Berichtenverkeer

D66 Zandvoort wil ook van het college weten of het gemeentebestuur al is overgegaan op het standaard berichtenverkeer. Als dat niet het geval is, willen de Zandvoortse democraten weten, waarom dat nog niet is gebeurd. Als laatste wil D66 Zandvoort weten of de software van de gemeente Haarlem inmiddels voldoet aan de eisen zoals in het voorgestelde berichtenverkeer vanuit de overheid.

'

Reacties

article
11591
Jeugdzorg baart D66 Zandvoort zorgen
D66 Zandvoort maakt zich zorgen over de administratieve lasten in de jeugdzorg. Aanleiding voor de
https://zandvoort.nieuws.nl/nieuws/11591/administratieve-lasten-in-jeugdzorg-baart-d66-zandvoort-zorgen/
2019-02-11T16:28:05+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/391/2018/11/20130630/Raadhuis-Zandvoort-Jaap-Koper.jpg
administratieve lasten, jeugdzorg
Nieuws