Realistische PFAS-norm voor Noord-Holland

Foto: Wim Meijer Fotografie

In de provincie Noord-Holland is de PFAS-norm aanzienlijk verruimd, waarbij het om grond die voldoet aan de ondergrens en vrij mag worden verplaatst. De provincie biedt hiermee duidelijkheid en meer ruimte voor grondprojecten, zonder extra risico’s voor mens en milieu.

(persbericht Provincie Noord-Holland)

100 plekken

De provincie heeft op 100 plekken in Noord-Holland vastgesteld hoeveel PFAS in de grond zit. Daaruit blijkt dat overal in Noord-Holland tot 1,5 µg/kg PFAS in de grond zit. Grond tot die waarde mag binnen de provincie Noord-Holland gewoon verplaatst worden.

Bovengrens

De provincie stelt ook een bovengrens vast voor PFAS-norm. Wanneer meer PFAS wordt aangetroffen in de grond moet onderzoek gedaan worden naar saneringsmaatregelen. Deze bovengrens is verhoogd in vergelijking tot de grens die de provincie in 2017 heeft vastgesteld.

Goed nieuws

,,Dit is goed nieuws voor iedereen die met grondprojecten bezig is. Het schept duidelijkheid en biedt gemeenten realistische kaders waarbinnen hergebruik van grond kan plaatsvinden”, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu, Adnan Tekin

Regionale werkconferentie PFAS

De provincie doet een oproep aan gemeenten om op basis van de achtergrondwaarden hun bodemkwaliteitskaarten vast te stellen. De provincie overlegt met Noord-Hollandse gemeenten en het Noord-Hollandse bedrijfsleven om te inventariseren waar knelpunten zitten en wat er nodig is om deze op te lossen. Zodat overal in Noord-Holland de bouwprojecten weer van start kunnen.

PFAS

PFAS is een verzamelnaam voor poly- en perfluoralkylstoffen. Voorbeelden van PFAS zijn GenX, PFOA en PFOS. In de provincie Noord-Holland komt GenX niet voor. Om een realistische norm te kunnen bepalen is achtergrondwaardenonderzoek nodig. De achtergrondwaarde geeft aan welke concentraties PFAS op relatief schone plekken aanwezig is. De achtergrondwaarde van PFAS in Noord-Holland is bepaald op 1,5 microgram PFAS per kilogram.

Foto: Werkzaamheden bij Hyde Park in Haarlemmermeer, Wim Meijer Fotografie.