Gemeente en Spaarne Gasthuis tekenen overeenkomst vernieuwing ziekenhuisgebied

Foto: Wim Meijer Fotografie

Het Spaarne Gasthuis en de gemeente Haarlem hebben een volgende stap gezet in de vernieuwing van het ziekenhuisgebied in Haarlem Schalkwijk. Op donderdag 6 februari ondertekenden bestuurslid Marijntje Wetzels van het Spaarne Gasthuis en wethouder Floor Roduner van de gemeente Haarlem een overeenkomst. Hierin staan de afspraken over wie wat doet en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Het is de bedoeling dat het Spaarne Gasthuis de komende jaren een deel van de gebouwen in Haarlem Zuid vernieuwd.  Deze gebouwen voldoen over enige tijd niet langer aan de normen die het ziekenhuis stelt, zoals goede en efficiënte zorgverlening en een fijne verblijf- en werkomgeving. Het Spaarne Gasthuis bouwt daarom een nieuw ziekenhuis naast de huidige locatie in de hoek van de Boerhaavelaan en de Europaweg. Om het gebied zo goed mogelijk in te zetten worden ook woningen met parkeerplaatsen binnen het plangebied gebouwd.

Vernieuwing klinisch gedeelte ziekenhuis gecombineerd met woningbouw
Met de ondertekening van de overeenkomst afgelopen donderdag is een officieel startschot voor de volgende fase waarin gemeente Haarlem en het Spaarne Gasthuis samenwerken aan het bestemmingsplan en het ontwerp voor de nieuwbouw. In de vorige fase werd het masterplan opgesteld met een schets van hoe het Spaarne Gasthuisterrein straks op hoofdlijnen ingedeeld wordt. In de nieuwe situatie komt er meer verbinding tussen werken, wonen, zorg en recreatie in een duurzame, helende en groene omgeving. Het klinische gedeelte van het ziekenhuis is verouderd en wordt vernieuwd, een mooie aanleiding om het gebied beter te verbinden met de wijken eromheen. Er komt ook woningbouw, waaronder 40% sociale huurwoningen.

Ziekenhuisbestuurder Marijntje Wetzels en wethouder Floor Roduner ondertekenen overeenkomst (foto: Mark van den Brink)

Samen vooruitkijken
Marijntje Wetzels: “Hoe ziet de zorg er over 6-10 jaar uit? Dat gaan we komend jaar samen uitwerken. Dat gebeurt met zorgverleners, patiëntvertegenwoordigers, omwonenden en geïnteresseerden. Van deskundigen krijgen we best practices aangereikt. Zo wordt samen een gedeeld beeld van de toekomstige zorg gevormd. Dit beeld wordt onder leiding van onze programmamanager Maartje Flesch vertaald naar een programma van eisen voor de nieuwbouw. Weer een stap vooruit in dit traject”.

Het ziekenhuis van Haarlem
De gemeente Haarlem kijkt ook uit naar de vernieuwing. Wethouder Floor Roduner zegt daarover: “Een ziekenhuis in onze stad is ontzettend belangrijk voor alle Haarlemmers. Het Spaarne Gasthuis heeft een eeuwenlange geschiedenis en verbinding met Haarlem. We zijn heel blij dat het Spaarne Gasthuis nu voor de toekomst ook zo’n belangrijke rol zal vervullen.”

Marijntje Wetzels en wethouder Floor Roduner bij het uitzicht op het toekomstige woongebied van het huidige ziekenhuisterrein (Foto: Mark van den Brink)

Planning
Het bestemmingsplan zal door de gemeente dit najaar ter visie worden voorgelegd. Dit is het moment waarop de omwonenden en andere betrokkenen formeel kunnen reageren. Het ziekenhuis organiseert sessies om mee te denken in het ontwerp voor de nieuwbouw. Meer informatie: www.spaarnegasthuis.nl/nieuwbouw-haarlem-zuid.