Woonprogramma wordt voor zowel watertoren als omliggende gronden een uitdaging

Foto: Wim Meijer Fotografie

Het woonprogramma voor de invulling van het Watertorenplein wordt zowel voor de omliggende gronden als de toren zelf nog een behoorlijke uitdaging. Dat heeft te maken dat er twee partijen bezig zijn met het project. Bad Zandvoort houdt zich bezig met de ontwikkeling van het bouwproject op het plein en Fakton houdt zich bezig met de watertoren en de omliggende bebouwing.

Twee aparte projecten

Deze week heeft verantwoordelijk en demissionair wethouder Gert-Jan Bluijs de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rondom de ontwikkelingen op het plein. Volgens de wethouder gaat het om twee aparte projecten. ,,Het betreft uiteindelijk twee projecten, waarbij de gemeente een grondpositie heeft op het plein en de Watertoren Zandvoort CV eigenaar is van de toren en omliggende gronden”, zegt Bluijs.

Technisch slechte staat

Opvallend is dat Bluijs in de brief aan de gemeenteraad laat weten dat de watertoren in een technisch slechte staat verkeert. Het college heeft door de monumentencommissie een onderzoek laten uitvoeren naar de technische staat van de gevel. Uit dat onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van de buitenschil van de toren voor de woonfunctie eigenlijk niet geschikt is vanwege de eisen die het Bouwbesluit stelt.

In gesprek met de welstandcommissie

,, Over de conclusies van het rapport en de impact op het (her)gebruik van de toren is de WZCV samen met Springtij in gesprek met de welstandscommissie. Afhankelijk van de uitkomsten wordt het woonprogramma voor zowel toren als omliggende gronden bepaald en dit is nog een uitdaging”, laat Bluijs aan de gemeenteraad weten.

Woningbouwprogramma

De staat van de watertoren is van belang om dat er een afspraak is gemaakt om ook de watertoren van een woonfunctie te voorzien en daarbij de omliggende gronden te betrekken om te komen tot een haalbaar plan. In het programma is zo goed mogelijk als in de vaststellingsovereenkomst afgesproken dat op het Watertorenplein er woningen worden gerealiseerd in verschillende categorieën. 37% is gereserveerd voor sociale huurwoningen (18 stuks), 12% is er voor betaalbare koopwoningen (6 stuks), 20% is bestemd voor middeldure koopwoningen (10 stuks) en 31% van het woonprogramma bestaat uit koopwoningen in het hogere segment (15 stuks).

Exacte benadering

Een meer exacte benadering van de 30 – 20 – 20 – 30% is volgens Bluijs vanwege de verdeling van vier woongebouwen en het beschikbare bouwvolume redelijkerwijs niet mogelijk. ,,Het bouwplan blijft binnen het bestemmingsplan en wordt naar het stedenbouwkundig plan van Bad Zandvoort ontworpen. Voor het afnemen van de sociale huurwoningen is het gesprek opgestart met (vooralsnog) woonstichting De Key”, laat Bluijs aan de gemeenteraad weten. Naast de raad heeft het gemeentebestuur ook de omwonenden geïnformeerd over de voortgang van het project.

Reacties

Cookieinstellingen