Bloedprikken voor één uur mogelijk in Pluspunt

Foto: Pixabay

Wethouder Raymond van Haeften laat namens het college weten dat het bloedprikken door Atalmedial in Plupsunt Zandvoort mogelijk blijft voor één uur in de week. Eerder is door raadslid Helen Keur namens de fractie van de Ouderenpartij Zandvoort (OPZ) een aantal vragen gesteld over het heikele onderwerp.

Intensief overleg

Volgens Van Haeften is er de afgelopen weken intensief overleg gevoerd met Atalmedial,Pluspunt en ook de huisartsen in Zandvoort-Noord. ,,Vanuit de gemeente is aangegeven dat zij het zeer onwenselijk vindt dat er in Zandvoort-Noord geen bloedpriklocatie zou zijn. Huisartsen hebben aangegeven dat het wenselijk zou zijn dat er, naast de locatie in de Haltestraat en de mogelijkheid tot thuisprikken, nog één uur per week bloedprikken in Zandvoort-Noord beschikbaar blijft”, zegt Van Haeften.

Onrust

Het verdwijnen van de bloedprikloactie in Pluspunt heeft onder de buurtbewoners tot de nodige onrust geleid. De wijk kent een behoorlijk aantal oudere mensen die anders op de locatie in de Haltestraat zijn aangewezen, wat volgen de verontruste buurtbewoners weer slecht bereikbaar is met het openbaar vervoer.

Afspraken

De afspraken zien er als volgt uit:

  • Als basis staat het bloed prikken voor 5 dagen per week in de Haltestraat;
  • Daarnaast is thuis prikken, met tussenkomst van huisarts, geregeld;
  • Atalmedial biedt één uur per week bloedprikken aan in Pluspunt.

Tegen het licht

De afspraken zullen tegen het licht worden gehouden als het gaat om het aanbod in Pluspunt. ,,Na een half jaar wordt gekeken of bovenstaand aanbod voldoet aan de vraag. Mocht de aanloop in Pluspunt te groot zijn dan in een uur kan worden afgehandeld zou dit kunnen leiden tot een uitbreiding van het aanbod”, laat Van Haeften aan de gemeenteraad weten.