PvdA Zandvoort wil duidelijkheid over verandering werkwijze balie dienstverlening

Foto: Wim Meijer Fotografie

De PvdA Zandvoort wil de nodige duidelijkheid hebben over de Dienstverleningsvisie van de gemeente Zandvoort 2021-2024, omdat de sociaal democraten uit de badplaats signalen krijgen dat er een verandering plaats vindt bij de balie die haaks op de visie staan. Volgens PvdA raadslid Maaike Koper kan haar fractie zich vinden in de verbetervoorstellen die het college heeft gedaan.

Uitgangspunt

,,Het streven naar de beste service voor onze inwoners en ondernemers moet uitgangspunt zijn”, zegt Koper. Toch is er meer aan de hand. ,,Ons bereiken nu signalen over verandering van de werkwijze bij de balie die een vermindering van dienstverlening zijn en haaks staan op dit uitgangspunt”, zegt het raadslid.

Menselijke maat

De menselijke maat van de Dienstverleningsvisie staat ter vaststelling geagendeerd op de raadsagenda van 26 januari as. Volgens Koper is in de raadscommissie van 12 januari uitvoerig gediscussieerd over de gewenste verbetering van kwaliteit van dienstverlening aan onze Zandvoortse inwoners en ondernemers. Ook zijn daar de voorstellen besproken waarmee de gemeentelijke organisatie de dienstverlening wil verbeteren. ,,Snelle en simpele dienstverlening met oog voor de menselijke maat, zo staat het omschreven”, stelt het raadslid van de sociaal democraten. PvdA kan zich vinden in de verbetervoorstellen. Het streven naar de beste service voor onze inwoners en ondernemers moet uitgangspunt zijn.

Duidelijkheid

Op de punten die haaks op het uitvoeren van de visie wil Koper namens haar fractie de nodige duidelijkheid hebben of bijvoorbeeld de dienstverlening aan de balie in Zandvoort is verminderd. ,,Minder dagdelen zijn beschikbaar voor afspraken, minder mogelijkheden”, zegt Koper. Ze wil van het college weten of dat klopt.

Mogelijke noodzakelijke acties

Als dat allemaal juist blijkt te zijn wil het raadslid van het college weten wanneer dit is ingegaan. Verder willen de sociaal democraten weten wat het gemeentebestuur vindt dat een aantal punten ongewenst zijn en haaks staan op de Dienstverleningsvisie. Daarnaast wil de PvdA Zandvoort weten of er een verband bestaat met de discussie over de kosten van dienstverlening met Haarlem en of het college daarbij kan uitleggen welke stappen zij gaat nemen om op korte termijn het serviceniveau te herstellen.

Reacties