Nieuw beleid dichterbij: businesscase parkeren aangenomen

Foto: Wim Meijer Fotografie

ZANDVOORT – Dinsdagavond heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met investeringen en een mogelijke financiële dekking voor het voorgenomen parkeerbeleid. D66, CDA, GroenLinks, PvdA, GBZ en Fractie Drommel stemde voor het raadsstuk. De oppositie, bestaande uit OPZ, VVD en PVV, stemde tegen.

(bron: Zandvoort Inside)

De businesscase parkeren betreft een aantal investeringen die verricht moeten worden om een nieuw parkeerbeleid te kunnen uitrollen. “Eind maart 2021 heeft de gemeenteraad het Plan van Aanpak ‘Optimaliseren Bereikbaarheid en

Parkeren Zandvoort’ vastgesteld en daarmee ingestemd met het uitwerken van de stappen voor een digitaal en uniform fiscaal parkeerbeleid, zodat dit vanaf 2022 kan worden uitgerold. Deze uitwerking is in volle gang”, valt te lezen in het raadsstuk.

“Wij hebben eerder gevraagd naar een businesscase met meerdere scenarios, met knoppen om aan te draaien. We constateren dat die er nu niet ligt. Het is een uitgewerkt plan, dat voldoet daarmee niet aan de definitie van een bussinescase zoals die ook is toegezegd door de wethouder”, stelt Belinda Göransson. Het VVD-raadslid verwacht grote financiële gevolgen van de manier waarop deze businesscase is opgesteld. “Daarom stemmen wij tegen deze businesscase.”

CDA en D66 gaven aan juist positief tegenover deze businesscase parkeren aan te kijken. “Wij zijn zeer benieuwd naar de resultaten van de enquête die wordt gehouden onder bewoners. Daarnaast kunnen we met het aannemen van deze businesscase nog altijd aan knoppen draaien”, aldus Kees Mettes die ook wenst dat er nog informatie avonden zullen volgen. Michiel Hermsen, fractievoorzitter D66, zegt dat hij er vanuit gaat dat bij de uitwerking nog voldoende ingebracht kan worden en eventueel veranderd.

Later dit jaar behandeld de raad het daadwerkelijke parkeerbeleid en zal hier dan ook over stemmen. Daarover valt nu al te lezen dat er meer dan een verdubbeling van het aantal parkeermeters gaat plaatsvinden. Van 140 naar 300 parkeerpalen. Ook wordt naar alle verwachting overal in Zandvoort betaald parkeren ingevoerd.

Reacties