Vorming gemeentebestuur weer volop in gang

Foto: Jaap Koper

De gesprekken voor de vorming van een nieuw gemeentebestuur zijn weer in volle gang. Onder leiding van formateur Joan de Zwart-Bloch hebben D66, CDA en het onafhankelijke raadslid Freek Veldwisch de uitkomsten van de verkenning van Belinda Göransson als uitgangspunt genomen.

Eerste gesprekken

De eerste eerste gesprekken zijn inmiddels gevoerde met de raadsfracties van Gemeentebelangen Zandvoort (GBZ), PvdA en Sociaal Zandvoort. Volgens D66 Zandvoort zijn deze gesprekken vruchtbaar geweest en zal het proces voor een nieuw college komende week een vervolg krijgen.

OPZ en VVD

Ook de uitgedunde raadsfractie van de Ouderenpartij Zandvoort (OPZ) en de VVD Zandvoort krijgen een uitnodiging voor een gesprek. Of de Zandvoortse liberalen ook daadwerkelijk in een nieuw gemeentebestuur zitting gaan nemen is de vraag, nadat de VVD Zandvoort eerder een open brief heeft gestuurd over de vorming van een nieuwe coalitie en een nieuw college.

Heet hangijzer

Voor de VVD blijft de ambtelijke fusie met de gemeente Haarlem een heet hangijzer. In de open brief stelt de VVD Zandvoort dat het geen zitting in een nieuw bestuur neemt, als de coalitie gaat bestaan uit partijen die de ambtelijke fusie met de gemeente Haarlem per 1 januari 2018 omarmen.

Formateur

Met de komst van de formateur De Zwart-Bloch is een zoektocht voorafgegaan. D66 Zandvoort fractievoorzitter Ruud Sandbergen heeft aangestuurd om iemand van buiten te halen bij het onderzoek naar een nieuw gemeentebestuur.