Witte rook nieuwe coalitie

Foto: Jaap Koper

Er is witte rook bij de vorming van de nieuwe coalitie. Het is de externe formateur Joan de Zwart-Bloch vrij snel gelukt om een nieuw college te vormen, die kan steunen op een brede meerderheid.

Vier wethouders

In het nieuwe college nemen vier wethouders zitting naast burgemeester Niek Meijer. Naast de al zittende twee wethouders Gerard Kuipers en Gert-Jan Bluijs, komen twee oude bekenden terug. Allereerst is dat Gert Toonen van de PvdA die nog in het vorige college wethouder is geweest en komt ook Michel Demmers van Gemeentebelangen Zandvoort (GBZ) terug in het college.

Snel

De snelle vorming van de nieuwe coalitie is ook gekomen door het werk wat Belinda Göransson eerder heeft verricht. In de verkenningen die de Zandvoortse liberaal heeft opgesteld, heeft de burgemeester van Blaricum dankbaar gebruik gemaakt. De VVD Zandvoort schiet er weinig mee op, want deze partij blijft buiten het college vanwege het standpunt rond de ambtelijke fusie met Haarlem.

OPZ

Bij de Ouderenpartij Zandvoort zijn de druiven zuur. De drie overige fractieleden hebben in een brief aan D66 Zandvoort laten weten dat het proces voor de vorming van een nieuw college riekt naar ‘achterkamertjespolitiek’. Verder voelt de voormalige coalitiepartner zich behoorlijk in de steek gelaten, omdat de Ouderenpartij Zandvoort zich constructief heeft opgesteld bij het uiterst gevoelige punt rondom de ambtelijke fusie.

Verbaasd

In de brief klinkt ook de nodige verbazing door. De raadsleden Eg Poster, Leo Steegman en Joop Berendsen verbazen zich over de nieuwe partners waarmee het D66 en het CDA nu in zee gaan. ,,Alle drie de partijen GBZ, PvdA en Sociaal Zandvoort hebben de motie van wantrouwen tegen het politieke deel van het college ondersteund, sterker nog de fractievoorzitter van de PvdA is  speciaal opgestaan van zijn ziekbed om te waarborgen dat de motie van wantrouwen een meerderheid zou krijgen. Nadien hebben dezelfde partijen zelfs getracht Zandvoort onbestuurbaar te maken door het aftreden te eisen van de zittende wethouders, de heren  Kuipers en Bluijs”, schrijven de drie aan D66 Zandvoort.

 

Geloofwaardigheid

OPZ mist de geloofwaardigheid en vindt van zichzelf dat zij zeker in de huidige vorm, een stabiele factor in de Zandvoortse politiek met een open oog voor de zwakkeren en ouderen in onze samenleving is. ,,Vanuit die invalshoek zal de fractie van OPZ zich constructief op blijven stellen en de voorstellen van een nieuw college positief kritisch blijven beoordelen. Dit in het belang van Zandvoort en haar inwoners”, stellen Poster, Steegman en Berendsen in hun brief.

Bron: Zandvoortse Courant en Gemeente Zandvoort.

Reacties