Protestactie tegen afschot damherten bij hertenmanifestatie

Foto: Jaap Koper

De protestactie tegen het afschotbeleid van Waternet, heeft een ander geluid laten horen. Het is vooral het geluid van de tegenargumenten over het huidige afschotbeleid door Waternet.Protestactie

De actie is georganiseerd door Animal Rights, de Faunabescherming en PiepVandaag. Bij de inleiding vertelt hertenfluisteraar Willem van der Sloot over zijn werk in het dorp. Vanaf 2015 is Van der Sloot bezig om de herten die zich buiten het gebied van Waternet bevinden weer terug te krijgen op de plek waar de dieren vandaan komen. ,,Nu lopen ze overal in het dorp”, zegt Van der Sloot.

Faunabescherming

Ook de Faunabescherming doet een aardige duit in het zakje. Harm Niesen van de Faunabescherming vindt het doden van de damherten onnodig. De argumenten die Waternet aanvoert over teveel damherten in het duingebied bij Zandvoort, kloppen volgens hem niet. Niesen vindt dat onder het mom van het begrazingsbeleid en het beheer van een aantal plantensoorten de herten door Waternet worden afgeschoten. Volgens Niesen is er ruimte genoeg.

Eens

De organiserende groepen zijn het allemaal er over eens dat een flink aantal argumenten voor het afschieten niet klopt. Ook de website van PiepVandaag staan een aantal tegenargumenten. Zo staat er op de website van het digitale¬†nieuws- en opinieplatform dat wanneer er op een bepaalde diersoort wordt gejaagd, de¬†populatie zich sneller gaat voortplanten. Volgens PipeVandaag is de voortplanting afgestemd op het voedselaanbod. ,,Als de jacht eenmaal wordt ingezet, moet er voor altijd gejaagd blijven worden”, zo staat er op de website te lezen.

Rechtszaken

Dat er een tweetal rechtszaken zijn verloren deert Niesen van de Faunabescherming niet. De organisatie blijft zich er tegen verzetten en wil dat de afdeling Rechtspraak van de Raad van State zich uiteindelijk buigt over deze kwestie. ,,Het liefst willen we dat in afwachting van deze uitspraak dat er niet wordt gejaagd op de damherten”, zegt Niesen tijdens de protestactie.

Reacties