Vervolgstappen voor nieuwe toekomst Watertorenplein

Foto: Jaap Koper

De gemeente Zandvoort kondigt de vervolgstappen aan in het proces rondom de plannen voor het Watertorenplein. In juni van dit jaar wil de gemeenteraad een definitief besluit nemen over het voorkeursontwerp.

Ontwerpvisie

In aanloop naar dat definitieve besluit, hebben AG Architecten, De Biase Architecten en Springtij Architecten een ontwerpvisie ingediend. Inwoners, ondernemers en belangenorganisaties van Zandvoort zijn door de gemeente hierover in het voorjaar van 2016 geraadpleegd.

Voorkeur

Eerder heeft het college zich al uitgesproken over een voorkeur. Voormalig wethouder Liesbeth Challik heeft namens het college toen een voorkeur uitgesproken voor Springtij Architecten. Na deze bekendmaking zijn er van de kant van verschillende bewoners in de omgeving van de watertoren kritische kanttekeningen geplaatst over de manier waarop het college te werk is gegaan.

Gesprek

Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering van juni gaat het college op 22 maart van dit jaar in gesprek met raadsleden over wat ze belangrijk vinden ten aanzien van de kaders en uitgangspunten. Het gesprek wat het college voert, komt voort uit de afspraken in het coalitieakkoord van december 2016.

Voorstel

Na deze raadsbijeenkomst volgt een voorstel van het het Zandvoortse college aan de gemeenteraad met een voorkeur voor een van de drie plannen en een aanpak voor de vervolgstappen in het besluitvormingsproces. De gemeente geeft aandacht voor de wijze waarop zij de omgeving wil betrekken bij het traject na vaststelling van een voorkeursplan.

Bijeenkomst

Met heet oog daarop houdt de gemeente op 30 maart een bijeenkomst voor direct omwonenden en belanghebbenden. Voor deze groep mensen geeft de gemeente informatie op de gemeentelijke website.

Kwaliteitsverbetering

,,De ontwikkeling van het Watertorenplein draagt in belangrijke mate bij aan een kwaliteitsverbetering van de kuststrook en de identiteit van Zandvoort. Ik ben blij met de stappen die wij gaan nemen”, zegt verantwoordelijk wethouder Michel Demmers van de Gemeentebelangen Zandvoort. Het uitgangspunt is om in 2018/2019 te starten met de uitvoering op het Watertorenplein.

Reacties