Zandvoort wil grandeur terugbrengen op Badhuisplein

Foto: Jaap Koper

Als het aan de gemeente Zandvoort ligt, komt de grandeur terug op het Badhuisplein. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met de vervolgstappen voor de toekomstige plannen met het plein waar ook het casino staat.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van de gemeente is om de oude grandeur in de badplaats weer terug te halen. Op verzoek van het Zandvoortse college is een studieontwerp gemaakt, wat is geïnspireerd op de historische architectuur van Zandvoort. ,,Ik ben erg blij met de ontwikkeling op het Badhuisplein. Ik heb veel vertrouwen in de toekomst en hoop dat er uiteindelijk een mooi project wordt gerealiseerd”, zegt verantwoordelijk Michel Demmers bij de presentatie.

Nieuwe impuls voor Zandvoort

De gemeente hoopt dat met het plan de economische en toeristische aantrekkingskracht van Zandvoort hiermee een nieuwe impuls krijgt. Zo denkt de gemeente dat er een betere verbinding ontstaat tussen het dorp met daarin de belangrijke Kerkstraat en de boulevard met het strand. Zowel het dorp als de boulevard moeten volgens de plannen van de gemeente profiteren van de ontwikkeling. Met een ander Badhuisplein moet volgens de gemeente een goede aanvulling komen op het bestaande aanbod.

Schets

Het studieontwerp is volgens de gemeente een schets en zeker nog geen architectonische uitwerking. Ook bekijkt Zandvoort naar bijvoorbeeld de aard en omvang van het winkelprogramma. Daarnaast kijken de beleidsmakers ook naar de toe te voegen horeca, de vestigingsmogelijkheden van een hotel, het woonprogramma en bijvoorbeeld de parkeeromvang en –oplossing.

Haalbaarheidsonderzoek

Het ontwerp maakt deel uit van een haalbaarheidsonderzoek, dat door de gemeente is uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat het studieontwerp haalbaar te maken is. Op enkele onderdelen is nader onderzoek noodzakelijk. Zo moet de gemeente vaststellen wat de omgeving van het ontwerp vindt, hoe de parkeervoorzieningen te realiseren zijn en de aard, omvang en situering van de bedrijven zoals winkels en horeca. Voor de ontwikkeling van de plannen is een de ontwikkelingsmaatschappij Venster aan Zee opgezet, die voor een deel eigenaar is van het Badhuisplein.

Participatie

In juni van dit jaar presenteert de gemeente het studieontwerp onder andere aan omwonenden, inwoners van Zandvoort en andere belangstellenden. Vanaf dat moment kunnen zij hun mening over het ontwerp geven. Met vertegenwoordigers van de ondernemers winkels en horeca vindt dan nog afzonderlijk overleg plaats. De resultaten van deze raadpleging betrekken de beleidsmakers bij de definitieve besluitvorming in de gemeenteraad.

Planning

In maart van dit jaar heeft de raad de schetsen van het studieontwerp en de eerste resultaten van het haalbaarheidsonderzoek besproken. Het onderzoek gaat nader in op diverse ruimtelijke, programmatische, technische en financiële zaken.

Kennisname

Het college heeft kennis genomen van de eerste resultaten van het haalbaarheidsonderzoek en deze inmiddels met de gemeenteraad gedeeld. In het tweede kwartaal volgt nog een nader onderzoekt door de gemeente van een aantal aspecten.

Resultaat

Het resultaat van dat onderzoek komt in het najaar aan de orde bij de gemeenteraad. De beleidsmakers verwachten dat dan de uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van het Badhuisplein door de gemeenteraad kunnen worden vastgesteld. Die uitgangspunten vormen dan de basis voor de door architecten te maken concrete gebouwontwerpen. Als alles volgens planning verloopt, kan in 2019 met de bouw van de eerste fase een start worden gemaakt.

Bron: Gemeente Zandvoort

Reacties