Comité op zoek naar adoptanten Holocaustmonument

Foto: Communicatie Gemeente Zandvoort

Afgelopen week is door het college van Burgemeester en Wethouders een Zandvoorts comité opgericht om een bijdrage te leveren aan het Holocaustmonument in Amsterdam. Het doel van de bijdrage is dat op dit toekomstig monument elk individueel slachtoffer van de Holocaust met naam en toenaam wordt genoemd.

Benaderd

In de afgelopen periode is het gemeentebestuur van Zandvoort door een aantal inwoners benaderd om een bijdrage te leveren aan het Nationaal Holocaust Namenmonument Nederland in Amsterdam. Op het monument staan onder meer de namen van alle omgekomen Joden die vanuit Zandvoort zijn gedeporteerd naar de concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog. De wens van de groep inwoners, is dat deze namen worden geadopteerd.

In goede banen

Om deze zaken in goede banen te leiden heeft het college van Burgemeester en Wethouders op 16 maart 2017 het comité opgericht. In dit comité zitten Teresa Mok,Linda Clewits, Folkert Bloeme en Paul Olieslagers die zich bezighouden met de namen bij het Holocaustmonument.

Onthulling

De bedoeling is dat het Nationaal Holocaust Namenmonument Nederland in 2018 wordt onthuld. Voor die tijd zoekt het comité adoptanten voor de namen op het monument. Het adopteren van een naam op het monument kost 50 euro. De gemeente levert hierin een bijdrage en wil ook de gemeenschap hier nadrukkelijk bij betrekken en de mogelijkheid geven namen te adopteren.

Zorgvuldigheid

Vanwege de gewenste zorgvuldigheid om te komen tot een compleet beeld, worden de verschillende lijsten waarop de omgekomen Joden uit Zandvoort voorkomen, vergeleken met elkaar. Het aantal Joden dat niet meer terug is gekomen ligt tussen 350 en 400.

 

Reacties