College geeft antwoord over vuilcontainer Stationsplein

Foto: Jaap Koper

Het Zandvoorts college van Burgemeester en Wethouders heeft antwoord gegeven op de vragen over de geplande vuilcontainer op de hoek van Van Speijkstraat en Stationsplein. Aanleiding voor het antwoord zijn de schriftelijke vragen die raadslid Leo Miezenbeek namens de Gemeentebelangen Zandvoort heeft gesteld over deze kwestie.

Uiteenzetting

In de uiteenzetting van de vragen stelt Miezenbeek dat de wijzigingen zijn toegelicht in een informatie avond, terwijl dat volgens hem eigenlijk verder van te voren aan de bewoners moet worden medegedeeld. Miezenbeek heeft eerder geschreven dat de bewoners een week voor plaatsing van de container de mededeling krijgen over de positie van de ondergrondse container. De bewoners hebben ook de gelegenheid bezwaar te maken.

Inloopbijeenkomst

Het college verdedigt zich en zegt dat tijdens een inloopbijeenkomst over het Voorlopig Ontwerp voor de herinrichting van het Stationsplein op 20 april 2016 is gezegd dat de vuilcontainers daar worden teruggeplaatst. ,,De definitieve locatie is vastgelegd in het Definitief Ontwerp (vastgesteld door het college op 23 augustus 2016) en is tijdens een informatiebijeenkomst voor omwonenden op 7 december 2016 toegelicht’, schrijft het college in hun brief.

Maximale tegemoetkoming

Het college zegt verder maximaal tegemoet zijn gekomen aan de wensen van de omwonenden bij de plaatsing van de vuilcontainer. Ook schrijft het college in de brief aan de raadsfractie van GBZ dat het voor omwonenden vrij staat om bezwaar aan te tekenen.

Zorgvuldig

Op de vraag van Miezenbeek of het college nog iets heeft geleerd van deze aanpak is het college duidelijk. ,,Wij zijn van mening dat er bij de plannen voor het Stationsplein een zorgvuldig communicatieproces is doorlopen, er open is gecommuniceerd en dat we trots kunnen zijn op de aanpak”, luidt het antwoord van het college in de brief.

Reacties