Grootschalig regionaal woonwensenonderzoek

Foto: Jaap Koper

De gemeente Zandvoort is samen met de overige gemeenten uit de Metropoolregio van Amsterdam een grootschalig woonwensenonderzoek gestart. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de woonsituatie, woonomgeving, verhuiswensen en verhuisbewegingen van de inwoners.

Initiatief

Initiatief van het regionaal woonwensenonderzoek ligt bij de Metropoolregio Amsterdam waartoe ook de gemeente Zandvoort toebehoort. Zandvoort maakt daar naast weer onderdeel uit van de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. De wijzigingen in de regio heeft te maken met een wijziging van de Woningwet die sinds eind augustus 2016 van kracht is.

Grote schaal

Het unieke aan dit onderzoek is volgens de gemeente Zandvoort dat dit gebeurt op grote schaal. Alle 32 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam doen mee. Ook bijzonder is volgens de gemeente dat Zandvoort en de meeste van de regiogemeenten Zuid-Kennemerland en IJmond er voor kiezen zelfs op wijkniveau het onderzoek uit te voeren.

Extra subsidie

De uitvoering voor het onderzoek op wijkniveau is mogelijk, omdat het het woonfonds van de provincie Noord-Holland zorgt voor een extra subsidie voor het woonwensenonderzoek. Beleidsmakers denken dat met dit onderzoek op die manier een goed beeld ontstaat waar op bovenregionaal, regionaal en op gemeenteniveau wat de woonsituatie, verhuiswensen- en bewegingen van inwoners zijn.

Inzicht

Het inzicht wat de gemeente krijgt, reikt verder. Zo kunnen beleidsmakers van de gemeenten ook aan de hand van de uitkomsten beter bepalen waar in de regio kan worden gebouwd. Een ander doel is ook om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Eind 2017 verwachten de diverse gemeenten de uitkomsten van het onderzoek. Het onderzoek naar de woonwensen van alle Zandvoorters gaat volgens wethouder Gert-Jan Bluijs ook over de toekomst, zodat die ook in de toekomst prettig kunnen wonen in de gemeente Zandvoort.

Vorm

De vorm waarmee de gemeente het onderzoek uitvoert, is een enquête. Door middel van een steekproef selecteert de gemeente huishoudens en ontvangen zij binnenkort een brief met de vragenlijst van de gemeente Zandvoort. Deelnemers kunnen de vragenlijst ook op internet invullen.

Woonwensen

Naast de woonwensen hebben de vragen onder meer betrekking op de woongeschiedenis, de huidige woning en buurt, de huishoudensituatie en de woonlasten. De gemeente verwerkt de resultaten anoniem. Wie meedoet aan de enquête maakt kans op een IPad air 2.

Bron: Gemeente Zandvoort

Reacties