Gemeente start met uitvoering wensen werkgroep Haltestraat

Foto: Jaap Koper

Deze week is de gemeente gestart met werkzaamheden van de wensen die de werkgroep Haltestraat heeft over de inrichting van de winkelstraat. De werkgroep bestaat uit bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

Wegwerkzaamheden

Voor verkeersdeelnemers is te zien dat fietsers nu zowel van de kant van het Raadhuisplein als de Zeestraat de Haltestraat in kunnen rijden. Sinds maandag is de gemeente daarom al gestart met de werkzaamheden in de winkelstraat. Zo draaien wegwerkers de witte kant van de straatstenen om, waardoor deze dezelfde kleur krijgen als de rest van de stenen in de Haltestraat.

Omvormen

Naast de verandering van het tweerichtingsverkeer voor fietsers, gaat de gemeente ook twee taxistandplaatsen omvormen naar snor-, brom- en motorfiets stallingen. Op het wensenlijstje van de werkgroep Haltestraat staat ook dat de gemeente kijkt naar de evenementenborden.

Overlast

De werkzaamheden leveren volgens de gemeente vrijwel geen overlast op. Verkeer voor bevoorrading en bezoek kan doorrijden. Verkeersregelaars zullen hiervoor zorgen. Afhankelijk van het weer zullen de werkzaamheden niet langer dan een week duren.

Auto’s te gast

Afgelopen jaar is er een proef geweest waarbij auto’s te gast zijn geweest in de Haltestraat. Dat initiatief is door burgemeester Niek Meijer ondersteund nadat belanghebbenden zich storen aan de hoge snelheid van vooral het gemotoriseerde verkeer. De tijdelijke maatregel die toen is in gesteld, is dat de maximumsnelheid naar dertig kilometer is gegaan.

Voorkomen

Om overlast voor bewoners en omwonenden van de Haltestraat en omgeving zoveel mogelijk te voorkomen en aan te pakken is de werkgroep “Haltestraat e.o.” een jaar geleden in het leven geroepen. Naast de bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden zijn ook de politie en de gemeente zelf betrokken bij de inrichting.

Bron: Gemeente Zandvoort

 

 

Reacties