Fietspad tussen Vogelenzang en Zandvoortselaan van de baan

Foto: Jaap Koper

De provincie Noord-Holland, de gemeenten Zandvoort en Bloemendaal en Waternet hebben besloten geen fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen aan te leggen tussen de ingang De Oase bij Vogelenzang en de Zandvoortselaan. Het fietspad zou langs de rand van de Amsterdamse Waterleidingduinen moeten gaan lopen.

Geschil

De aanleg van het pas is al een aantal jaren een geschil tussen verschillende milieugroepen en de overheidsinstanties met beheerder van de duinen, Waternet. Nu er geen hoger beroep is aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank, hebben de provincie, Bloemendaal en Zandvoort besloten een streep te halen door de plannen.

Bezwaar

Eind vorig jaar is het bezwaar van de stichting Natuurbelang AWD gegrond verklaard door de rechter. Na de uitspraak is de wens voor een aantrekkelijke fietsverbinding tussen Haarlemmermeer en de kust bij Zandvoort blijven bestaan. De gemeenten Bloemendaal en Zandvoort gaan nu met de gemeenten Haarlemmermeer en Heemstede bekijken welke alternatieven er mogelijk zijn.

Zorgvuldig

Volgens gedeputeerde Jaap Bond die zowel Flora & Fauna als Recreatie & Toerisme in zijn portefeuille heeft, zijn de plannen voor dit fietspad steeds zorgvuldig alle belangen gewogen. Daarnaast zegt de gedeputeerde dat het provinciebestuur er oprecht van overtuigd blijft dat de aanleg van het fietspad geen significant effect heeft op de natuurwaarden in het gebied. ,,De rechter ziet dat anders, daar leggen we ons bij neer. Het is erg jammer dat het project na vele jaren voorbereiding niet door kan gaan”, zegt Bond.

Recreatief

De provincie Noord-Holland heeft het plan om, in samenwerking met Waternet en de gemeenten Bloemendaal en Zandvoort, een recreatief fietspad aan te leggen door de rand van de Amsterdamse Waterleidingduinen. De stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen heeft beroep ingesteld tegen de daarvoor afgegeven omgevingsvergunning.

Verstoren

Een fietspad op de geplande route zou de natuur in het duingebied verstoren, waaronder bijvoorbeeld de zandhagedis en specifieke vegetatietypen zoals grijs duin en droog duinbos. Op 5 december 2016 heeft de Rechtbank Haarlem het bezwaar gegrond verklaard.

Wens

In de regio blijft de wens bestaan voor een goede en aantrekkelijke fietsverbinding tussen Haarlemmermeer en de kust van Zandvoort. De gemeenten Bloemendaal, Zandvoort, Haarlemmermeer en Heemstede gaan nu met elkaar bekijken welke alternatieven er zijn voor een dergelijke verbinding. Daarbij wordt de focus nu in eerste instantie gelegd op het traject Haarlemmermeer-Heemstede.

Bron: Provincie Noord-Holland

Reacties