Watertorenplein uit portefeuille wethouder Joop Berendsen

Foto: Jaap Koper

De ingelaste gemeenteraadsvergadering van woensdag 8 augustus gaat over een nieuwe indeling van de portefeuille van wethouder Joop Berendsen, waarbij het Watertorenplein uit zijn verantwoordelijkheden wordt gehaald. Dat is te lezen in een brief die Berendsen vandaag heeft gestuurd aan de leden van de gemeenteraad.

Raadsprogramma

Berendsen schrijft in de brief dat het Raadsprogramma staat voor wat betreft de ontwikkeling van het Watertorenplein, dat met de voorliggende planselectie aan de slag wordt gegaan. Ook als er gewijzigde omstandigheden zijn die tot andere keuzes leiden.

Gewijzigde omstandigheden

,,Door de uitspraak van de rechter in het kort geding van AG architecten en De Biase is er nu inderdaad sprake van gewijzigde omstandigheden”, schrijft Berendsen in de brief aan de raadsleden. Volgens de wethouder zal door het gemeentebestuur mogelijk een andere keuze gemaakt moeten worden. Wat volgens Berendsen wel helder is, is dat het speelveld nu weer open ligt.

Indringend

,,In het college en onderling hebben we indringend met elkaar gesproken over wat het vonnis voor het proces betekent. De burgemeester vertelde mij vorige week woensdag dat het gerucht gaat dat een lid van OPZ die gelieerd is aan een van de betrokken partijen begin 2018 een financiële bijdrage heeft geleverd aan de verkiezingscampagne van OPZ”, schrijft Berendsen in de brief.

Bevestigend

Na het indringende gesprek wat Berendsen met onder meer burgemeester Niek Meijer heeft gehad, heeft Meijer aan Berendsen gevraagd of het gerucht ook klopt. Daarop heeft Berendsen bevestigend antwoord gegeven. ,,De burgemeester heeft aan mij gespiegeld dat dit voor het proces minimaal de schijn van belangenverstrengeling zou kunnen wekken. Ik heb daar over nagedacht en ben tot de conclusie gekomen dat ik dat achteraf gezien eerder bekend had moeten maken”, stelt de wethouder van Ouderepartij Zandvoort in zijn brief.

Gemoederen

Berendsen legt in zijn brief uit dat hij niemand hoeft te vertellen dat het dossier Watertorenplein al lange tijd de gemoederen bezig houdt. ,,We delen met elkaar hetzelfde belang, het belang van Zandvoort. De schop moet in de grond. Voor dat het zover is zijn er nog flinke hobbels te nemen”, schrijft de wethouder in zijn brief.

Nieuwe situatie

De nieuwe situatie die volgens Berendsen nu ontstaat, betekent ook dat er weer meerdere gesprekspartners aan tafel zitten, waarvan een is gelieerd is aan de OPZ. Berendsen wil bij de kwestie en ontwikkeling van het Waterorenplein elke schijn van belangenverstrengeling voorkomen en wil het proces ook op geen enkele wijze nadelig beïnvloeden. Om die reden heeft de wethouder daarom aan zijn collega’s in het college gevraagd om de portefeuille Watertorenplein over te nemen. ,,Ik zal mij niet meer met dit dossier bezig houden”, schrijft hij in de brief aan de raadsleden.

Voorlopig

Regionaal mediaplatform NH Nieuws meldt dat wethouder Gert Jan Bluijs voorlopig tot en met september, eindverantwoordelijk is voor de besluitvorming rondom het Watertorenplein. Woensdagavond 8 augustus komt de gemeenteraad van Zandvoort voor een spoeddebat bijeen om over het besluit van Berendsen te praten.

Bron: Gemeente Zandvoort

Reacties

article
9445
Watertorenplein uit portefeuille Berendsen
De ingelaste gemeenteraadsvergadering van woensdag 8 augustus gaat over een nieuwe indeling van de portefeuille
https://zandvoort.nieuws.nl/nieuws/9445/watertorenplein-uit-portefeuille-wethouder-joop-berendsen/
2018-08-08T07:30:56+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/391/2016/05/25210244/Watertorenplein-Zandvoort-Jaap-Koper.jpg
Joop Berendsen, Niek Meijer, Ouderenpartij Zandvoort, portefeuille, Watertorenplein
Nieuws