Provincie Noord-Holland geeft subsidie voor duurzame initiatieven

Foto: Ricardo Diniz Dias Pixabay CC0 Creative Commons

De Provincie Noord-Holland geeft subsidie aan inwoners die met duurzame initiatieven komen. Volgens de provincie gaat het om initiatieven waarbij duurzame energie wordt opgewekt, om de opslag van duurzame energie of energiebesparing bij woningen. De komende drie jaar stelt de provincie één miljoen euro beschikbaar.

Beschikbaar

De provincie stelt de subsidie beschikbaar voor onder meer inwoners die een energiecoöperatie hebben opgezet. Ook verenigingen of stichtingen, waar vrijwilligers een belangrijke rol in hebben en vaak maar beperkt tijd of geld hebben en of specifieke kennis missen, kunnen de subsidie bij de provincie aanvragen.

Onderzoeken

De subsidie is bedoeld voor kosten voor de organisatie van het project en het doen van onderzoeken. Volgens de provincie moeten mensen hierbij denken aan duurzaam maatwerkadvies, zaalhuur of het trainen van leden of kennisuitwisseling. Het geld mag niet worden ingezet voor het aanschaffen van maatregelen en installaties zelf, zoals zonnepanelen.

Subsidie aanvragen

Het aan te vragen subsidiebedrag moet liggen tussen € 5.000,- en € 10.000. Inwoners kunnen de subsidie voor 2018 aanvragen tussen 27 juli 2018 en 25 oktober 2018 bij de Provincie Noord-Holland. Informatie over het aanvragen van de subsidie staat op Duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven Noord-Holland 2018.

Digitaal

Digitaal aanvragen van de subsidie voor duurzame initiatieven kan ook. Het indienen van een digitale aanvraag doorloopt de aanvrager als die het e-formulier en ondertekent via de DigiD (particulier) of een account via eHerkenning (organisatie).

Geen account

Voor wie nog geen account heeft, is het dan wel belangrijk dat deze een account aanvraagt vóórdat de aanvrager begint met het aanvragen van de subsidie. De provincie benadrukt wel, dat aanvragers hierbij rekening moeten houden met de doorlooptijd voor het activeren van een dergelijk account. Meer informatie over DigiD is te vinden op www.digid.nl en over eHerkenning op www.eherkenning.nl

Bron: Gemeente Zandvoort en Provincie Noord-Holland

Reacties

article
9460
Provincie geeft subsidie voor duurzame initiatieven
De Provincie Noord-Holland geeft subsidie aan inwoners die met duurzame initiatieven komen. Volgens de provincie
https://zandvoort.nieuws.nl/nieuws/9460/provincie-noord-holland-geeft-subsidie-duurzame-initiatieven/
2018-08-08T14:08:20+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/391/2018/08/08140755/Duurzaamheid-Recycling-Ricardo-Diniz-Dias-Pixabay-CC0-Creative-Commons.jpg
duurzame initiatieven, provincie Noord-Holland
Nieuws