Bestuurscrisis in Zandvoorts college na spoedzitting gemeenteraad over wethouder Joop Berendsen

Foto: Jaap Koper

Er is een zomerstorm op komst, maar de storm woedt nu al in het Zandvoortse college waar een bestuurscrisis is ontstaan na de ingelaste gemeenteraadsvergadering over de portefeuille van wethouder Joop Berendsen. In de raadsvergadering krijgt Berendsen een motie van wantrouwen aan de broek, die ook wordt ondersteund door D66 Zandvoort. Zoals bekend heeft die partij met wethouder Gerard Kuipers een wethouder in het college.

Uit het college

Tijdens die raadsvergadering waar het gaat om het Watertorenplein, hebben de Zandvoortse democraten na de raadsvergadering besloten om hun wethouder terug te trekken uit het college. Kuipers is zelf op vakantie, maar staat wel achter het besluit van zijn fractie.

Motie van wantrouwen

Gisteravond dient D66 samen met Gemeentebelangen Zandvoort, Partij van de Arbeid en de Partij voor de Vrijheid, een motie van wantrouwen in tegen Ouderenpartij Zandvoort wethouder Berendsen. In die raadsvergadering moet de wethouder diep door het stof, vanwege zijn betrokkenheid bij het Watertorenplein en dat dit mogelijk een belangenconflict zou veroorzaken.

Gift

Berendsen is vergeten te melden dat zijn partij een gift heeft ontvangen van een partijlid die nauw betrokken is bij de bouwplannen voor het Watertorenplein. Het gerucht komt afgelopen week bij burgemeester Niek Meijer terecht die aan de wethouder heeft gevraagd of dit gerucht ook klopt. Berendsen bevestigt het gerucht.

Schijn van belangenverstrengeling

Meijer meent dat daardoor de schijn van belangenverstrengeling kan ontstaan bij één van zijn wethouders. Als voorzitter van de gemeenteraad schrijft de burgemeester een raadsvergadering uit om over de kwestie in gesprek te gaan. In de raadsvergadering van gisteravond betuigt Berendsen diepe spijt en beseft daarmee dat hij een grote fout heeft gemaakt. De motie van wantrouwen overleeft hij ternauwernood. Binnen het college krijgt Berendsen de steun van de andere wethouders en de burgemeester, behalve van D66 wethouder Kuipers.

Michiel Hermsen

De fractievoorzitter Michiel Hermsen van D66 Zandvoort dreigt tijdens de vergadering zijn wethouder terug te trekken. Vandaag maakt hij het dreigement waar door ook echt wethouder Kuipers uit het college terug te halen. Met dit besluit komt Zandvoort opnieuw in een bestuurscrisis terecht over alweer het Watertorenplein. Hermsen waardeert de spijtbetuiging van Berendsen, maar vindt dat de kwestie ‘de schijn van belangenverstrengeling te boven gaat.’

Beter geweest

Volgens Hermsen is het beter geweest om de wethouder en de andere leden van OPZ om bij Berendsen aan de bel te trekken over de gift. ,,Een wethouder en een politieke partij die op meerdere momenten ‘vergeten’ te melden dat hun campagnekas grotendeels is gevuld door een belanghebbende bij zo’n project, verdienen wat ons betreft geen gele, maar een donkerrode kaart.”, zegt Hermsen. De raadsleden van OPZ laten gisteravond weten dat ze pas zeer recent van de gift van 4500 euro op de hoogte zijn gebracht. Ook nu brengt het dossier Watertorenplein het Zandvoortse gemeentebestuur diep in de problemen.

Kuipers

Kuipers zelf is op vakantie, maar staat ‘vierkant’ achter het besluit van zijn fractie. In een persbericht van D66 Zandvoort laat Kuipers weten dat ‘het vertrouwen van de burger in de politiek voorop staat en niet de wens om door te besturen.’ Wanneer de wethouder zijn ontslag gaat indienen, is vooralsnog onduidelijk. Na het zomerreces komt het dossier van het Waterorenplein waarschijnlijk opnieuw in de gemeenteraad. Hoe het ook nu verder gaar met bestuurscrisis is voorlopig ook onduidelijk.

 

Niet genoeg benadrukt

Volgens Meijer heeft hij kennelijk in zijn gesprek met de journalist van het Haarlems Dagblad hierover niet genoeg benadrukt waardoor hij ten onrechte de indruk heeft gewekt dat wethouder Kuipers vanaf zijn vakantieadres heeft ingestemd met het besluit van het college om verder te gaan met wethouder Berendsen. ,,Ik betreur deze ongelukkige gang van zaken en heb daarover mijn excuses aangeboden aan wethouder Kuipers, de fractievoorzitter van D66 en de betrokken journalist”, schrijft Meijer in zijn reactie op de website van de gemeente.

Bron: NH Nieuws

article
9467
Bestuurscrisis na raadsvergadering over Berendsen
Er is een zomerstorm op komst, maar de storm woedt nu al in het Zandvoortse
https://zandvoort.nieuws.nl/nieuws/9467/bestuurscrisis-in-zandvoorts-college-na-spoedzitting-gemeenteraad-over-wethouder-joop-berendsen/
2018-08-09T01:10:17+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/391/2016/05/25210244/Watertorenplein-Zandvoort-Jaap-Koper.jpg
bestuurscrisis, D66 Zandvoort, Gerard Kuipers, Joop Berendsen
Nieuws