Eis over autoverkeer tijdens Formule 1 kan niet zo maar

De eis in de aangenomen moties om het autoverkeer tijdens een eventuele Formule 1 race naar Zandvoort te beletten, kan niet zo maar  Tijdens de laatste raadsvergaderingen in zowel Bloemendaal als Heemstede is deze eis in een motie van Groen Links Bloemendaal en Heemstede naar voren gekomen, maar het is allerminst zeker of dat ook kan.

Eis

De moties met deze eis over het autoverkeer, zijn in de gemeenteraden van Bloemendaal en Heemstede aangenomen. Wat dat voor consequenties kan hebben, is nu nog onbekend. De beide toegangswegen naar Zandvoort zijn ook provinciale wegen waar ook de Provincie Noord-Holland wat over te zeggen heeft.

Autoriteiten

Volgens een woordvoerder van de provincie is het gebruikelijk dat alle betrokken autoriteiten, waaronder gemeenten en wegbeheerders als provincie en Rijkswaterstaat, met de politie en vervoersbedrijven vooraf en tijdig met elkaar een constructief overleg starten. De Nederlandse Spoorwegen en Connexxion zijn verantwoordelijk voor het vervoer in de regio. Ook zegt de woordvoerder dat voor onder meer grote evenementen die plaats vinden op het circuit een verkeerscirculatieplan wordt gemaakt. ,,In dit geval zal dat worden gemaakt, nádat het besluit over de Formule 1 in Zandvoort definitief is genomen”, zegt de woordvoerder van de provincie.

Verkeersbesluiten

De moties die zijn aangenomen in Bloemendaal en Heemstede betekent dat de raad zich daarover uitspreekt, maar het college van Burgemeester en Wethouders gaan over het wegbeheer. Het college kan verkeersbesluiten nemen over het regelen van het autoverkeer.

Heemstede

In het geval van Heemstede kan het Heemsteedse college een verkeersbesluit nemen.  Dat kan een eventuele tijdelijke afsluiting van een weg zijn. Dergelijke besluiten moeten wel gemotiveerd zijn vanuit de belangen zoals genoemd in de Wegenverkeerswet. Dit kunnen zowel verkeersbelangen als milieubelangen zijn.

Openbare orde

Verder kan de burgemeester in het kader van handhaving openbare orde en veiligheid allerlei maatregelen treffen en bevelen geven, om bijvoorbeeld de bereikbaarheid van gebieden voor hulpdiensten zeker te stellen. Dat is een zelfstandige bevoegdheid van de burgemeester.

 

Reacties

Cookieinstellingen