Jongeren Ontmoetings Plaats geplaatst in Noord

Foto: Jaap Koper

Vlakbij de brandweerkazerne in Zandvoort Noord is eerder deze week een nieuwe Jongeren Ontmoetings Plaats geplaatst. Positieve ervaringen in omliggende gemeenten hebben er zorg voor gedragen dat ook diverse Zandvoortse instellingen zich hard hebben gemaakt voor een JOP zoals de Jongeren Ontmoetings Plaats kortweg wordt genoemd.

Jongeren Ontmoetings Plaats

De JOP is de afkorting die staat voor Jongeren Ontmoetings Plaats, is een plek waar jongeren kunnen rondhangen zonder dat ze een bezigheid hebben. Het is een punt waar hangjongeren elkaar kunnen treffen en waarbij de inrichting van de plek vandalismebestendig is. Dat er behoefte is aan dit soort plekken, blijkt wel, omdat gemeenten deze plekken op een niet doorgaande route en buiten een woonwijk neerzetten.

Bedrijfsleven

Het bedrijfsleven speelt daar handig op in. Containerleveranciers, maar ook bouwbedrijven denken na hoe een ontmoetingsplaats eruit moet zien en belangrijk uit welk materiaal het is gemaakt. Bouwbedrijven vinden het belangrijk dat de constructie is gemaakt van gewapend beton met een open karakter en waarbij de jongeren zijn beschermd tegen het weer. Verder is ook belangrijk dat er ruimte is voor bepaalde uitingsvormen, zoals graffiti.

Verplaatsbaar

De JOP die afgelopen week is geplaatst tegenover de brandweerkazerne is een container. Voordeel is dat de gemeente de container kan verplaatsen naar een andere plek. Iets wat ook geldt voor een betonnen constructie op een betonplaat, zoals bijvoorbeeld de bushokjes in deze gemeente.

Nut

Dat een JOP wel degelijk nut heeft, is te lezen in een notitie uit 2006. De opstellers zijn drs. J.J. Noorda en drs. R.H. Venebaas van de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In deze notitie spreken de wetenschappers dat bij de ruimtelijke invulling van gebouwen, wel rekening wordt gehouden met kinderen, maar dat het voor de jongeren die zichzelf moeten ontdekken, er nauwelijks of geen plek is.

Doel

Zoals verder in de notitie is te lezen, zijn jongeren onder te verdelen in een aantal categorieën. Zo is er ook een hinderlijke categorie, waarbij omwonenden soms overlast ervaren van jongeren die buiten bij elkaar komen en lawaai maken. Het is ook de reden waarom er een JOP is. Doel van een JOP is dat jongeren er veilig samen kunnen komen zonder overlast voor omwonenden te veroorzaken. De wethouder zal op 7 maart de JOP in gebruik gaan stellen.

Bron: Facebook Politie Kennemer Kust.

Reacties