Onderzoeksrapport Watertorenplein werpt ander licht op Demmers

Foto: Jaap Koper

Afgelopen week heeft de gemeente Zandvoort het onderzoeksrapport over de besluitvorming van het Watertorenplein gepresenteerd. Het onderzoek dat in opdracht is uitgevoerd door burgemeester Niek Meijer over de handelwijze van voormalig wethouder Michel Demmers werpt een ander licht over het mailverkeer dat Demmers heeft gehad met projectontwikkelaar Watertoren Zandvoort CV.

Besluitvorming

Het onderzoeksrapport van onderzoeksbureau Integis gaat in op de vraag of het handelen van de onlangs afgetreden wethouder Demmers de besluitvorming bij de plankeuze voor de inrichting van Watertorenplein heeft beïnvloed. Uit het rapport blijkt dat de handelwijze van Demmers nauwelijks van invloed is geweest op de besluitvorming rondom het Watertorenplein.

Verklaringen

Zo zijn in het rapport zaken terug te vinden over de verklaringen van de correspondentie tussen de voormalige wethouder en de status Watertoren Zandvoort CV. Demmers zegt in een toelichting dat een jurist van de gemeente Zandvoort destijds heeft aangegeven dat de Watertoren CV en de gemeente Zandvoort tot elkaar zijn veroordeeld, wat te herleiden is naar een koopovereenkomst tussen de projectontwikkelaar en de gemeente uit 2006.

Tegenstelling

Ook opvallend zijn de tegenstellingen in de verhoudingen die Watertoren Zandvoort CV en de gemeente Zandvoort ten opzicht van elkaar zien. De gemeente Zandvoort ziet de Watertoren Zandvoort CV niet als partner in de ontwikkeling van het plein, terwijl de projectontwikkelaar dat wel zo ziet.

Contractpartij

Demmers stelt verder in de toelichting over de correspondentie met Watertoren Zandvoort CV dat de projectontwikkelaar een contractpartij is van de gemeente en geen marktpartij.. Volgens Demmers is de gemeente afhankelijk van de medewerking van de projectontwikkelaar.

Bevindingen

In de bevindingen van algemene aard over de gevoerde correspondentie stelt het onderzoeksbureau dat volgens artikel 2.5 lid 1 van de Awb niet geleid heeft tot aanwijzingen dat Demmers gegevens heeft verspreid die als  vertrouwelijk zijn aangemerkt of waar een geheimhoudingsplicht voor geldt.

Bron: Onderzoeksrapport Integis.

 

 

Reacties

Cookieinstellingen