Regionale samenwerking voor huisvesting kwetsbare bewoners

Foto: Pixabay

Gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties in Zuid-Kennemerland en IJmond gaan regionaal samenwerken om kwetsbare bewoners te huisvesten. Zij willen samen voor geschikte woningen zorgen voor mensen die weer zelfstandig gaan wonen.

Daarover hebben ze met elkaar afspraken gemaakt. Die afspraken staan in het Pact voor uitstroom.

Voor sommige mensen is zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend. Zij hebben meer hulp nodig en wonen daarom in een speciale woonvoorziening. Ook zijn er mensen die zelfstandig hebben gewoond, maar door pech of omstandigheden hun woning zijn kwijtgeraakt. Als mensen verhuizen uit een woonvoorziening naar een eigen woning, heet dat ‘uitstromen’.

Hulp om leven verder op te bouwen
Als mensen er aan toe zijn om (weer) zelfstandig te wonen, hebben zij eigen woonruimte nodig. Het is niet gemakkelijk om die te vinden. En naast een passende woning is er behoefte aan hulp bij het zelfstandig wonen. Per persoon wordt gekeken wat nodig is aan begeleiding. Ook wordt gekeken hoe mensen mee kunnen doen in de nieuwe buurt. Door een eigen woonplek met ondersteuning kunnen zij hun leven verder opbouwen.

Samenwerking nodig om maatwerk te leveren
Het bieden van een passende woning op de juiste plek, met goede ondersteuning en aandacht voor de buurt is maatwerk. Om de uitstroom naar zelfstandig wonen tot een succes te maken, is daarom samenwerking nodig. Met het Pact voor uitstroom willen partijen in Zuid-Kennemerland & IJmond hier samen de schouders onder zetten en hierover werkafspraken maken.

Wethouder Marie-Thérèse Meijs (wonen): “Wij vinden het ontzettend belangrijk dat er in onze stad voldoende huisvesting is voor kwetsbare bewoners. Daarbij moeten we zorgvuldig te werk gaan, zodat we de uitstromer een goede start kunnen geven. Ook is het belangrijk dat we voor huisvesting over onze gemeentegrenzen heen kunnen kijken. Het Pact dat er nu ligt is een mooi resultaat van regionale inzet en biedt veel kansen om de uitstromers snel en zorgvuldig te kunnen huisvesten.”

Wachtlijst voor opvang- en woonvoorzieningen korter door uitstroom naar zelfstandig wonen
Soms moeten mensen die dat nodig hebben ook lang wachten op een plek in een woonvoorziening. Door de uitstroom naar zelfstandig wonen komt er in de opvang- en woonvoorzieningen weer plaats vrij voor mensen die nog niet zelfstandig kunnen wonen.

19 partijen werken samen in Pact voor uitstroom
De afspraken uit het Pact voor uitstroom worden op 8 oktober digitaal ondertekend door 19 partijen. Dit zijn:

  • 7 gemeenten in Zuid-Kennemerland (Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort, Beverwijk, Heemskerk, Velsen),
  • 8 woningcorporaties in deze regio (Pré Wonen, Ymere, Woonopmaat, Elan Wonen, Velison Wonen, Woningbedrijf Velsen, Brederode Wonen, De Key)
  • 4 zorg- en welzijnsorganisaties (RIBW K/AM, Stichting DOCK, CJG Kennemerland en WelschapSocius).

Reacties

Cookieinstellingen