Adviesbureau raadt omkeren rijrichting Zandvoortse boulevard af

Foto: Wim Meijer Fotografie

De rijrichting voor auto’s en motoren op de Zandvoortse Boulevard Paulus Loot moet niet worden omgedraaid. Dat is de conclusie van verkeerskundig adviesbureau Royal Haskoning. Dat bureau deed in opdracht van de gemeente Zandvoort onderzoek naar de gevolgen van het omdraaien van de rijrichting op de boulevard. Binnen de Zandvoortse raad wordt daar al een tijd over gediscussieerd.

(bron: NH Nieuws)

De herinrichting van de boulevard is in volle gang en moet in mei zijn afgerond. De provincie Noord-Holland wil daar acht ton (subsidiegeld) aan meebetalen, op voorwaarde dat het een fiets- en wandelvriendelijke boulevard wordt, waar auto’s te gast zijn.

Langs de boulevard kan straks in de nieuwe situatie alleen nog maar aan de huizenzijde geparkeerd worden, dus niet meer aan beide kanten. Een meerderheid binnen de Zandvoortse raad stelde daarom voor om fietsers voortaan in één richting te laten rijden, van het noorden naar het zuiden. Uitparkerende automobilisten zouden anders tegemoetkomende fietsers niet goed zien, met mogelijk ongelukken tot gevolg.

Subsidie staat op het spel
De provincie vindt tweerichtingsverkeer voor fietsers juist veiliger op de boulevard en dreigde de subsidie daarom te heroverwegen. Daarom kwam er een nieuw voorstel van de Zandvoortse coalitiepartijen: wel tweerichtingsverkeer voor fietsers, maar dan de rijrichting voor auto’s en motoren omdraaien. Dat plan was overigens in de beginfase van de herontwikkeling al lang en breed besproken met de omwonenden en haalde het toen niet. Toch wilde het college een nieuwe poging wagen en werd het verkeerskundig adviesbureau ingeschakeld.

Te hoge verkeersdruk in omgeving van boulevard
De conclusie van het adviesbureau is, na onderzoek ter plaatse en gesprekken met een kleine groep omwonenden van de boulevard, dat het omdraaien van de rijrichting geen goed idee is. Ook in omliggende straten, zoals de Marisstraat en de Brederodestraat, zullen de rijrichtingen dan aangepast moeten worden. Het gevolg is dat de verkeersdruk daar dermate zou gaan toenemen dat dat ten koste zou gaan van de veiligheid en de leefbaarheid. Het zal op de boulevard overigens, zo luidt het advies, maar beperkt veiliger worden als de rijrichting wordt omgedraaid. Dat weegt niet op tegen de overlast die de buurt zal gaan ervaren.

Het adviesbureau stelt ook voor om fietsers in twee richtingen te laten rijden over de boulevard. De gemeente Zandvoort gaat het rapport binnenkort bespreken met de politie en de provincie. Omwonenden en andere betrokkenen bij de herinrichting kunnen nu een zienswijze indienen op het advies. Uiteindelijk neemt de raad in februari een definitief besluit over de rijrichtingen op de boulevard Paulus Loot.

Reacties

Cookieinstellingen