College neemt besluit over mijden van zorg bij kwetsbare gezinnen

Foto: Jaap Koper

Het Zandvoortse college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen week een besluit genomen over het mijden van zorg bij kwetsbare gezinnen in Zandvoort. Het gemeentebestuur komt met een uitvoeringsplan om vast te stellen wie de kwetsbare gezinnen in de badplaats zijn. Voor de uitvoering van dit plan maakt het college gebruik van de kennis die het Sociaal Wijkteam Zandvoort heeft. 

Rapport

Een rapport van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) ligt als basis van het collegebesluit. Het instituut heeft in het rapport een verkennend onderzoek gedaan naar de kwetsbare gezinnen die zorg mijden in Zandvoort. Volgens de onderzoekers van het NJI ligt dat aan het karakter van Zandvoort als plaats, waar een flink aantal inwoners elkaar kent en juist niet te koop wil open met de problemen die binnen een gezin spelen.

Doel

Doel van het college is om met de acties uit het uitvoeringsplan een meer effectieve aanpak voor zorg mijdende gezinnen en kwetsbare zinnen te krijgen. Het college wil de focus op jongeren en gezinnen leggen. Het vergroten van het probleemoplossend vermogen, de eigen mogelijkheden en de zelfredzaamheid en participatie van jeugdigen en hun gezinnen met problemen of beperkingen.

Extra inzet

Verder wil het college een extra inzet op integrale aanpak zorg en veiligheid. Volgens het Zandvoortse gemeentebestuur is een goede samenwerking tussen het zorgen veiligheidsdomein essentieel om te komen tot een effectieve aanpak van onder meer complexe situaties.

Professionals

Het Zandvoortse college wil gebruik maken van het werk door professionals uit het zorg- en veiligheidsdomein die betrekking hebben op de kwetsbare inwoners uit de badplaats, zoals gezinnen waar meerdere problemen zijn, mensen met een beperking, mensen met schuldenproblematiek, verslaafden, daklozen en psychiatrische patiënten. Het gaat volgens het college om het versterken van de signaleringskracht bij lokale professionals.

Bron: Gemeente Zandvoort

'

Reacties

article
11107
Besluit over mijden van zorg bij kwetsbare gezinnen
Het Zandvoortse college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen week een besluit genomen over het
https://zandvoort.nieuws.nl/gemeente/11107/college-neemt-besluit-over-mijden-van-zorg-bij-kwetsbare-gezinnen/
2019-01-24T13:29:00+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/391/2018/11/20130630/Raadhuis-Zandvoort-Jaap-Koper.jpg
collegebesluit, kwetsbare gezinnen, zorgmijden
Gemeente