Gemeente organiseert informatie avond over Badhuisplein

Foto: Jaap Koper

De gemeente Zandvoort organiseert een informatieavond over de herontwikkeling en inrichting van het Badhuisplein wat uiteindelijk moet leiden tot een aantrekkelijke verbinding tussen het dorp en de boulevard. De informatieavond is op 11 november om 20.00 uur in de grote zaal van wijksteunpunt De Blauwe Tram aan de Louis Davidscarrée 1 in Zandvoort. De zaal gaat open om 19.45.

Grandeur

De gemeente Zandvoort wil met de herontwikkeling en inrichting van het Badhuisplein de vooroorlogse grandeur terugbrengen. Dat wil de gemeente doen door architectuur wat is geïnspireerd op de historie van de badplaats. De plannen voorzien in de bouw van woningen, commerciële ruimte en hotelkamers. De economische en toeristische aantrekkingskracht van Zandvoort krijgt volgens de gemeente hiermee een nieuwe impuls.

Presentatie

Wie de informatiebijeenkomst bijwoont krijgt een presentatie te zien van de gemeente waar de stedenbouwkundige visie van het Badhuisplein wordt gegeven. Het gaat om een visie, er ligt nog geen uitgewerkt plan met gedetailleerde architectuur. De gemeente hoort graag van de inwoners wat zij ervan vinden.

Invulling

Voor de invulling van het plan is de ontwikkelingsmaatschappij Venster aan Zee opgericht die voor een deel eigenaar is van het Badhuisplein. Ook Holland Casino bezit een deel van de grond. Daarom heeft de gemeente gekozen voor ontwikkeling van het plein in afzonderlijke fasen.

Fase 1 – Plandeel Venster aan Zee; hotel of woningen

Tijdens Fase 1 wordt nieuwbouw gerealiseerd. Op de begane grond komen horecagelegenheden en mogelijk enkele winkels. Op de verdiepingen daarboven komt een hotel of woningen. De verwachting is dat Fase 1 van het Badhuisplein in 2021 uitgevoerd kan worden.

Fase 2 – Bouwblok de Favaugeplein

Op de plek waar de appartementen afgebroken worden (rechts aan het Badhuisplein gezien vanaf de Kerkstraat) komt een gesloten bouwblok. In dit bouwblok komen horecagelegenheden en enkele winkels. Op de verdiepingen daarboven komen woningen. Nadat de laatste appartementen aan het Badhuisplein / de Favaugeplein zijn aangekocht door de gemeente kan, op z’n vroegst in 2020, gestart worden met het plannen van Fase 2.

Fase 3 – Holland Casino

Dit plandeel gaat uit van de sloop/nieuwbouw van het huidige casino en nieuwbouw op de huidige parkeergarage. Op de parkeergarage komen winkels en horeca met daarbovenop woningen. De laatste informatie is dat de rijksoverheid voor 2020 geen besluit neemt over de privatisering van de casino’s. Tot dat moment ligt de planontwikkeling voor dit plandeel stil.

Aanmelden

Wie zich wil aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan dat doen via mailadres [email protected] De visie is vanaf 12 november te bekijken via www.zandvoort.nl/projecten/badhuisplein/ of op het gemeentehuis. Inwoners en belanghebbenden kunnen tot maandag 9 december 2019 eveneens reageren via het mailadres [email protected]

Reacties