Zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen en ZandvoortPas

Foto: Pixabay

Voor veel mensen met een laag inkomen en een ZandvoortPas is afgelopen week weer een brief met informatie over de gemeentelijke zorgverzekering van 2020 op de deurmat gevallen. Deze zorgverzekering wijkt af van de normale ziektekostenverzekering en is een samenwerkingsverband tussen Univé en Zorg en Zekerheid.

De Gemeentepolis kent een korting en hogere vergoedingen

De Gemeentepolis is een speciale zorgverzekering voor mensen die minder te besteden hebben. In Nederland hebben 750.000 mensen een Gemeentepolis. Het voordeel van een Gemeentepolis is dat jouw gemeente elke maand meebetaalt aan jouw zorgverzekering.

Basisverzekering met een aanvullende verzekering én een tandartsverzekering

De polis bestaat uit een basisverzekering met een aanvullende verzekering én een tandartsverzekering. Het verplichte eigen risico van € 385 is meeverzekerd. Mensen met een Wmo-voorziening kunnen kiezen voor een pakket dat de eigen bijdrage voor de Wmo/Wlz vergoedt. U kunt de pakketten en bijbehorende premies bekijken op www.gezondverzekerd.nl.

Overstappen

Wie vragen heeft over deze zorgverzekering kan met eventuele vragen naar het inloopspreekuur in Zandvoort komen. De specialisten van verzekeraars Univé en Zorg en Zekerheid vertellen op donderdag 28 november graag meer over de gemeentelijke zorgpolis en kunnen helpen met overstappen. Het inloopspreekuur is bij Pluspunt Zandvoort aan de Flemingstraat 55 van 9.30 tot 11.30. Wel is het verstandig om een bankpas, polisblad en burgerservicenummer mee te nemen.

Foto: Pixabay

Reacties