College is zich bewust van zorgen bij inwoners van Zandvoort bij het naleven van de maatregelen en het voorkomen van coronabesmettingen

Foto: Pixabay

Het college van burgemeester en wethouders is in zijn algemeenheid bewust van de zorgen die leven bij de Zandvoortse inwoners als het gaat om het naleven van de maatregelen die kansen op coronabesmettingen moeten voorkomen. Daarmee geeft het gemeentebestuur antwoord op de vragen van de Ouderenpartij Zandvoort die eerder deze vragen heeft gesteld over de eerdere besmettingsgevallen bij onder meer de Zizo lounge en Het Plein.

Regelmatig contact

Volgens burgemeester David Moolenburgh heeft de gemeente regelmatig contact met de GGD over de stand van zaken van besmettingen, testen en zaken die dat direct aan gaan. De burgemeester verwijst naar de meest recente berichtgeving over de relatieve grote toename van het aantal besmettingsgevallen in de badplaats. ,,De GGD heeft aangegeven dat het aantal besmettingen per 100.000 inwoners dat nu is gemeld een momentopname is en geen trend. Bovendien is de laatste dagen al weer sprake van een daling”, zegt Moolenburgh.

Nauwlettend in de gaten

Ook merkt de burgemeester op dat in andere gemeenten eerder ook sprake is geweest van een stijging in een bepaalde week, om in de week daarop weer op het landelijk niveau of lager te zitten. ,,Uiteraard houden wij samen met de GGD de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen indien daar aanleiding toe is vanwege bijvoorbeeld een specifieke brandhaard daar actie op ondernemen. Tot nu toe is dat nog niet nodig geweest”, laat de burgemeester weten aan de gemeenteraad. Moolenburgh heeft namen het college direct gereageerd op de berichtgeving in de media, in een videoboodschap.

Brandhaarden

Als het gaat om het vinden van de zogenaamde brandhaarden waar de grootste raadsfractie om vraagt zegt de burgemeester dat De GGD heeft geen melding gemaakt van specifieke brandhaarden in Zandvoort. ,,Mogelijk zijn wel een of meer inwoners en ook mogelijk jonge inwoners op dezelfde locatie buiten Zandvoort besmet geraakt. De GGD kent alle besmette personen en heeft daar intensief contact mee om hen te adviseren over hun specifieke situatie en doet bron- en contactonderzoek bij hen”, zegt Moolenburgh.

Maatregelen

Volgens de burgemeester zijn de maatregelen die nu door de gemeente worden genomen eenduidig als het gaat om het opsporen en indammen van de besmettingsgevallen. ,,Wij zien dat eigenaren zelf onmiddellijk hun verantwoordelijkheid nemen en maatregelen treffen om verdere verspreiding te vermijden, conform de landelijke richtlijnen”, zegt Moolenburgh

Direct actie

Zo heeft volgens de burgemeester de SV Zandvoort direct actie ondernomen en alle sportactiviteiten stilgelegd. ,,De ondernemers en vereniging hebben dit gedaan op basis van maatwerkadvies van de GGD. Structureel hebben wij twee wekelijks overleg met de zogenoemde natte horeca, waar ook de coronasituatie wordt besproken. Wij benadrukken daar telkens het belang van het navolgen van de landelijke coronamaatregelen”, zegt Moolenburgh. Moolenburgh zegt ook dat Koninklijke Horeca Nederland er bij haar leden op aandringt om dit strikt te doen. ,,De handhavers reageren op signalen van niet naleven van de regels door horecagelegenheden door de ondernemers daar op aan te spreken”, zegt hij daarover.

Bescherming in de openbare ruimte

Voor het beschermen van zowel de bezoekers en inwoners heeft de gemeente in de openbare ruimte de afgelopen maanden maatregelen genomen ter beheersing van de kans op besmetting. ,,Winkels en
horecagelegenheden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de maatregelen en hebben die verantwoordelijkheid ook genomen”, zegt Moolenburgh. Op basis van adviezen van het RIVM zijn sommige maatregelen volgens hem inmiddels afgeschaald voor winkels en voor horeca juist weer aangescherpt. ,,Wij rekenen erop dat indien het RIVM met nieuwe of aanvullende adviezen komt voor winkels en/of horeca, de Zandvoortse ondernemers deze zullen opvolgen. Met de ondernemers hebben wij regelmatig overleg, waarbij corona nu het hoofdonderwerp vormt”, zegt de burgemeester.

Reacties