College komt met toelichting op Nota Watersportzonering 2020

Foto: Jaap Koper

Het gemeentebestuur van Zandvoort komt met een toelichting op de Nota Watersportzonering 2020 zoals die eerder is besproken tijdens een raadscommissievergadering van 3 november en waar een aantal vragen zijn gesteld over het te ontwikkelen jaarrond watersportcentrum. Een van de vragen is om de watersportzones niet als voorwaarde op te nemen in de selectiecriteria voor het jaarrond watersportcentrum.

‘Geen enkele wijze van invloed zijn op het toekomstige selectieproces’

Al eerder heeft de Vereniging van Strandpachters Zandvoort (VVSZ) al de gemeenteraad laten weten hoe zij over de plannen denkt. ,,De ‘Nota Watersportzonering 2020’ mag namelijk op geen enkele wijze van invloed zijn op het toekomstige selectieproces rondom een nieuwe jaarrond water(top)sportcentrum aan het strand”, laat het bestuur van de VVSZ weten. Volgens de strandpachters betekent concreet dat er te allen tijde wijzigingen moeten kunnen worden aangebracht in de zonering. ,,Dit om te voorkomen dat de zonering leidend of bepalend zou zijn in het wel of niet aanwijzen van nieuwe jaarrond locatie”, schrijft het bestuur van de VVSZ aan de gemeente Zandvoort.

Selectiecriteria voor het jaarrond watersportcentrum

De gemeente is nu bezig de selectiecriteria voor het jaarrond watersportcentrum op te stellen. De watersportzones zullen volgens verantwoordelijk wethouder Ellen Verheij geen voorwaarde zijn voor de locatie van het realiseren van het watersportcentrum. ,,In het geval een locatie wordt voorgedragen buiten de vastgestelde watersportzones, worden evenwel de ruimtelijke aspecten en veiligheid afgewogen. De indiener van een plan zal hiertoe een onderbouwing moeten opstellen. Alle bestaande strandpaviljoenhouders worden in de gelegenheid gesteld om mee te dingen. Het opstellen van de selectiecriteria voor het watersportcentrum is een separaat proces. De selectiecriteria kunnen naar verwachting in januari of februari 2021 in de raadscommissie besproken worden:, zegt de wethouder.

Reacties