Zandvoort heeft meer tijd nodig voor aanbesteding van verwerking huishoudelijk restafval

Foto: Wim Meijer Fotografie

De gemeente Zandvoort heeft meer tijd nodig om een aanbesteding te kunnen doen voor de verwerking van huishoudelijk restafval. Op dit moment heeft de gemeente een contract met afvalverwerkingsbedrijf AEB wat nog tee jaar doorloopt en eindigt op 31 december 2022.

Rekening houden met verkoop van AEB

De gemeente houdt rekening met een aangekondigde verkoop van AEB. Zandvoort is niet de enige gemeente die het huishoudelijk restafval laat verwerken door AEB, ook een aantal andere gemeenten maken gebruik van de diensten van het bedrijf. Met dat in het achterhoofd heeft de gemeente een extern bureau (IPR Normag) de opdracht gegeven om een verkenning te laten uitvoeren naar de mogelijkheden om de restafvalverwerking per 2023 opnieuw onder te brengen bij een derde partij.

Vier varianten

De gemeente onderzoekt vier mogelijkheden:

  • Verlengen van de huidige contracten;
  • Aanbesteding aan de markt (met varianten: gezamenlijk met andere gemeenten waaronder ook Amsterdam);
  • Deelnemen in een overheid gedomineerde verwerkingsorganisatie (bv HVC of Omrin);
  • Andere strategische opties zoals een eigen verwerkingsinstallatie.

Meer tijd nemen voor een afgewogen keuze

,,Het college van Zandvoort wil meer tijd nemen om tot een afgewogen keuze te komen en wil ook de raad meenemen in deze keuze”, zegt verantwoordelijk wethouder Ellen Verheij namens het college. De wethouder laat de gemeenteraad weten dat de eigen organisatie van Haarlem/Zandvoort samen met Spaarnelanden in staat wordt geacht om zelfstandig tot een goede aanbesteding te komen, als er later eventueel gekozen moet worden voor een eventuele aanbesteding aan de markt. ,,Om deze redenen gaat het college niet in op de uitnodiging van Amsterdam”, zegt Verheij.

Reacties