Gemeente Zandvoort presenteert ontwerp Omgevingsvisie Zandvoort 2040

Foto: Wim Meijer Fotografie

De gemeente Zandvoort heeft deze week het ontwerp Omgevingsvisie Zandvoort 2040 gepresenteerd waar de koers voor de toekomstige ontwikkelingen centraal staan. De visie gaat vooral over Zandvoort de komende jaren eruit moet gaan zien en waar de inwoners zelf ook over kunnen meepraten door inspraak te leveren op de Omgevingsvisie Zandvoort 2040.

(persbericht Gemeente Zandvoort)

Voor inspraak

Hoe blijft Zandvoort aantrekkelijk om te genieten van de zon en het strand, maar ook een aantrekkelijke woonplaats? Waar is nog ruimte voor ontwikkeling? Deze en andere vragen worden beantwoord in de Omgevingsvisie. Deze visie geeft richting aan wat voor dorp Zandvoort zou kunnen zijn in 2040. De ontwerp Omgevingsvisie Zandvoort 2040 is door het college van B&W op dinsdag 25 mei vrijgegeven voor inspraak. Alle belanghebbenden kunnen hun reactie geven van 7 juni tot en met 12 juli.

‘Heel veel moois’

,,Zandvoort en Bentveld hebben heel veel moois te bieden aan haar inwoners en de vele bezoekers die de gemeente ieder jaar mag ontvangen. Met alle Zandvoorters, ondernemers, instellingen en bezoekers moeten we zorgen dat dit ook in de toekomst zo blijft. Een koers om dit te realiseren is deze Omgevingsvisie. Ik nodig iedereen van harte uit om een reactie te geven op deze ontwerp Omgevingsvisie 2040. Deze visie is van ons allemaal. Alleen met elkaar zijn we in staat de toekomst van Zandvoort en Bentveld vorm te geven”, zegt wethouder Ellen Verheij van onder meer Ruimtelijke Ordening.

Vijf centrale thema’s

De Omgevingsvisie kent één centrale boodschap: we willen Zandvoort jaarrond aantrekkelijk maken! 365 dagen per jaar! Niet alleen met de blik gericht op zee en strand, maar ook naar andere kansen en mogelijkheden om Zandvoort mooi, vitaal en levendig te houden het hele jaar door. In deze Omgevingsvisie komen alle onderwerpen die van betekenis zijn voor de leefomgeving aan bod: ruimtelijke, economische, duurzame en sociaal-maatschappelijke. Deze onderwerpen zijn uitgewerkt in vijf thema’s met bijbehorende ambities. Samen vormen ze zogenaamde ‘Schijf van Vijf’ van deze Omgevingsvisie:
1. Economie: stevige jaarrond economie
2. Samenleving: sociale samenhang en ontmoeting
3. Ruimte: aantrekkelijk en leefbaar dorp
4. Mobiliteit: slimme bereikbaarheid
5. Duurzaamheid: groen en toekomstbestendig

Reacties geven op de ontwerp Omgevingsvisie
Om de Omgevingsvisie samen met het dorp op te stellen, is er een participatietraject van start gegaan in 2020. Bewoners en experts hebben meegedacht tijdens verschillende bijeenkomsten met de huidige Omgevingsvisie als resultaat.
Een reactie geven op deze visie kan van 7 juni tot en met 12 juli. Reacties worden verwerkt in een inspraaknotitie en als het kan meegenomen in de definitieve Omgevingsvisie.
Tijdens de inspraakperiode wordt een digitale bijeenkomst georganiseerd om vragen te stellen.
De datum volgt binnenkort.

Voor meer informatie kijk op de speciale webpagina van de gemeente Zandvoort over de Omgevingsvisie Zandvoort 2040.

Reacties