Wolkbreuk en regenval roepen vragen op bij Gemeentebelangen Zandvoort

Foto: Pixabay

De wolkbreuk en overvloedige regenval heeft bij Gemeentebelangen Zandvoort geleid tot de nodige vragen in de richting van het college. De raadsfractie wil vooral weten hoe het komt dat een grote groep Zandvoorters te maken heeft gehad met de wateroverlast.

Aanleiding

Voor buitengewoon raadslid Leo Miezenbeek van Gemeentebelangen Zandvoort (GBZ) is de regen van afgelopen week aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan het Zandvoortse gemeentebestuur. Miezenbeek wil weten hoeveel water er meer is gevallen dan in vergelijkbare momenten van veel regen maar niet met deze overlast.

Problematiek

Het buitengewoon raadslid wil gezien de problematiek in het verleden weten of er nu een goed systeem moet bestaan om te reageren en te registreren. Ook wil Miezenbeek namens GBZ weten hoe alert er is gereageerd op de situatie. Hij wil weten of het college tijdsplannen kan aangeven tussen de regenval en wateroverlast. GBZ vindt het vooral belangrijk om te weten wat er vooral is gedaan om te controleren en op tijd te kunnen reageren op de problematiek

Centrum

Miezenbeek noemt vooral de straten in het centrum die te maken hebben gehad met het overvloedige regenwater. ,,Schoolstraat, Haltestraat en Kanaalweg zijn erg getroffen”, zegt Miezenbeek. Volgens hem is het opvallend dat het net is gebeurd na de bouw van het nieuwe HDMZ museum.

Verband

Miezenbeek vraagt zich namens GBZ af of er een verband bestaat met deze overstroming en de werkzaamheden aan het riool in de door hem genoemde straten. ,,Voor deze kom moet toch een goed plan zijn gemaakt in het verleden”,zegt Miezenbeek. Hij wil daar graag een goede uitleg hierover krijgen. Ook wil het buitengewoon raadslid weten of er verband bestaat tussen de overstroming en de bouw van het HDMZ museum.

Buffervijvers

,,In het circuitgebied zijn buffervijvers, hier is een speciale overloop gemaakt met een grote buis onder de baan door voor nog meer capaciteit om overlast in het dorp te voorkomen”, zegt Miezenbeek. De vraag van het buitengewone raadslid is of deze direct zijn open gezet zodat overtollig regenwater hier naar toe heeft kunnen stromen. Zo wil Miezenbeek of er een automatisch systeem bestaat. Ook hier wil Miezenbeek weten of een relatie is te leggen met de overlast in Zandvoort Noord.

Riool

Volgens het buitengewone raadslid van GBZ is er In het verleden gesproken over het feit dat riool van Bentveld eerst naar Zandvoort stroomt en vervolgens terug door Bentveld en Gemeente Bloemendaal naar Haarlem stroomt. ,,Hier is toen gesproken over het feit dat dit een onwenselijke situatie is”, zegt Miezenbeek. Miezenbeek wil van het college weten wat er toen uiteindelijk is besloten en wat de reden is dat deze situatie nog steeds is zoals die is.

Teruggepompt

Het buitengewone raadslid wil weten of er nu eerst naar Zandvoort en dan terug wordt gepompt. In de oren van Miezenbeek klinkt het nogal inefficiënt. Volgens hem is ook hier in de loop der jaren de aanvoer hoeveelheden verhoogd door meer bebouwing. Hij wil van het Zandvoortse gemeentebestuur weten of de afvoer capaciteit evenredig is verhoogd.

Plannen

Verder merkt Miezenbeek op dar de gemeente Zandvoort zich heeft voorgenomen om nog meer huizen te bouwen wat hij een mooi streven vindt. Alleen vraagt Miezenbeek zich wel af of de gemeente ook de afvoercapaciteit gaat verhogen. Het lijkt er volgens Miezenbeek op dat de gemeente een terugrekenend probleem heeft met het afvoer van het regenwater en of de gemeente het probleem wellicht ook kan.

‘Niet goed is begonnen’

,,Gesteld kan worden dat 1 oktober voor sommige mensen niet goed is begonnen. Je huis, winkel/bedrijf vol water is geen leuke ervaring. Voor sommigen al de 4e of misschien wel meerdere keren. Natuurlijk er is erg veel water gevallen”, merkt Miezenbeek in zijn brief aan het college op.

Reacties