Zandvoortse Reddingsbrigade zoekt nieuwe voorzitter

De Zandvoortse Reddingsbrigade is op zoek naar een nieuwe voorzitter, omdat de huidige voorzitter Ruud Willigers te kennen heeft gegeven dat hij niet voor een nieuwe termijn gaat. De nieuwe voorzitter zal volgens de Zandvoortse Reddingsbrigade de vereniging gaan leiden naar het jubileumjaar 2022 waarin de ZRB dan haar 100 jarig bestaan gaat vieren.

Dagelijkse leiding

Binnen het bestuur van de vereniging is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur en daarmee de vereniging. De voorzitter leidt de vergaderingen en regelt onder meer de behandeling van de onderwerpen, voorstellen en de andere besprekingen, die aan de orde zijn. De bestuurstermijn is 3 jaar. Na deze termijn kan de voorzitter worden herkozen. Het betreft een vrijwillige, en onbezoldigde, functie met een belasting van circa 16 uur per maand.

Profiel

De Zandvoortse Reddingsbrigade heeft een profiel opgesteld waarin meer is te lezen over de rolĀ  van de brigade en wat de vereniging zoekt. De schets is te vinden in een document van de Zandvoortse Reddingsbrigade. Wie interesse heeft, kan dat uiterlijk voor 17 januari laten weten via [email protected]. Wie iemand kent in zijn of haar omgeving die geschikt is, mag hem of haar dan op het profiel van de ZRB wijzen.

Reacties