Gemeente Haarlem herkent zich niet in gebrekkige informatievoorziening naar Zandvoortse raad

Foto: Wim Meijer Fotografie

Burgemeester David Moolenburgh zit wellicht in lastige spagaat als het gaat om de informatievoorziening vanuit de gemeente Haarlem naar de gemeenteraad in Zandvoort. De burgemeester reageert op vragen van onder meer de VVD Zandvoort en Ouderenpartij Zandvoort die zich beklagen over het geven van informatie vanuit Haarlem.

Ambtelijke fusie

Sinds 2018 is er de ambtelijke fusie tussen de gemeente Zandvoort en Haarlem, maar vinden de Zandvoortse liberalen en de grootste collegepartij OPZ dat de informatievoorziening waar zij als raadsleden om vragen nogal mondjesmaat is. De VVD Zandvoort heeft in de vergadering van de raadscommissie op 3 december 2019 vragen gesteld over (het gebrek aan) de informatievoorziening vanuit Haarlem, meer specifiek waarom de Zandvoortse raad niet dezelfde informatie krijgt die de raad van Haarlem krijgt.

Geconcretiseerd

OPZ heeft de vraag geconcretiseerd door een aantal voorbeelden te noemen. Tijdens de vergadering heeft wethouder Gert-Jan Bluijs deze vragen beantwoord en aangeven dat de genoemde voorbeelden specifiek de raad van Haarlem aangaan en geen betrekking hebben op Zandvoort. De fractie van de VVD Zandvoort heeft zich in algemene zin beklaagd over de informatievoorziening vanuit Haarlem, hetgeen eerder is aangekaart door partijen in de raad en dat er geen verbetering is geconstateerd.

Geen antwoord gegeven

Op de laatste vraag is volgens de burgemeester geen antwoord gegeven en komt daarom met een schriftelijke reactie in de richting van de Zandvoortse liberalen. Moolenburgh haalt daarbij artikel 10 lid 2 aan van de Gemeenschappelijke regeling ambtelijke samenwerking Zandvoort-Haarlem waarin is bepaald, dat de gemeente Haarlem aan de gemeente Zandvoort alle inlichtingen geeft die de gemeente Zandvoort voor de uitoefening van haar taak nodig heeft.

Klachten

Volgens de burgemeester zijn eerdere klachten over de informatievoorziening aan de gemeente Zandvoort onder de aandacht gebracht van de directie. ,,Hiervan is geen verslaglegging gevonden”, schrijft Moolenburgh aan de raad. Ook dit keer heeft volgens de burgemeester de gemeentesecretaris van Zandvoort de vragen van de VVD aan de orde gesteld in de vergadering van het Directieteam van Haarlem.

Niet herkennen

Volgens Moolenburgh herkent het directieteam zich niet in de geschetste situatie. ,,Zij hebben zich de voorgaande opmerkingen vanuit de raad van Zandvoort aangetrokken en verder ook in de organisatie uitgezet. Zij hebben geen concrete kwestie voor ogen waarin het volgens hen geschort heeft aan de informatievoorziening aan de gemeente Zandvoort, maar staan uiteraard open om voorbeelden van de raad van Zandvoort te onderzoeken of voldaan is aan de bepaling van de GR. Hun intentie is onverminderd gericht om te voldoen aan een goede informatievoorziening aan de raad van Zandvoort”. stelt Moolenburgh.

Niet altijd mogelijk

Volgens de burgemeester blijkt dat ook niet uit de beantwoording van wethouder Bluijs dat het niet altijd mogelijk is en nodig dat de gemeente Zandvoort “gelijk en gelijkwaardig” wordt geïnformeerd met Haarlem. ,,Niet gelijktijdig omdat de vergadercyclus niet parallel loopt en daarnaast niet alle informatie voor Haarlem ook betrekking heeft op Zandvoort”, antwoordt Moolenburgh naar de gemeenteraad.

Terecht geklaagd

Dit sluit volgens de burgemeester overigens niet uit dat er ook terecht geklaagd kan worden. ,,Om dat te beoordelen stelt het college aan de raad voor elk verondersteld gebrek aan de informatievoorziening te melden bij de griffier. Deze kan de gemeentesecretaris verzoeken dit in te brengen in het Directieteam en daarna terug te melden wat de uitkomst daarvan is”, schrijft Moolenburgh in de brief aan de gemeenteraad. Volgens de burgemeester kan samen worden gewerkt aan de verbetering van de informatievoorziening.

Reacties

Cookieinstellingen