Weg vrij voor start ontwikkeling Watertorenplein en watertoren

Foto: Jaap Koper

De gemeente Zandvoort meldt op de website dat de weg is vrijgemaakt voor de start voor de ontwikkeling van het Watertorenplein en de watertoren zelf. Al lange tijd zijn er plannen om de watertoren en het naastgelegen plein in Zandvoort een nieuwe toekomst te geven.

(bron: Gemeente Zandvoort)

Overeenkomst

De weg is nu volgens de gemeente vrijgemaakt door het sluiten van een overeenkomst met ontwikkelaars en architecten. Zij werken gezamenlijk aan een integrale ontwikkeling van het Watertorenplein en de watertoren. De betrokken partijen zijn Springtij architecten, AG architecten/Bad Zandvoort, De Biase Architecten, de Watertoren Zandvoort CV en gemeente Zandvoort.

Watertorenplein

De 3 architecten maken binnen het planconcept Bad Zandvoort een gezamenlijk plan voor het gebied. Het plan op het plein blijft binnen het bestemmingsplan, zodat de bouw op afzienbare termijn kan beginnen. Er ontstaat zo een mooi woongebied op een bijzondere locatie midden in het dorp.

Plan vorm geven

Komende maanden gaan de architecten aan de slag om het plan vorm te geven. Als het plan klaar is, zullen de partijen omwonenden en belanghebbenden informeren tijdens een informatieavond. Daarna kan de ontwikkelaar van Bad Zandvoort een omgevingsvergunning aanvragen, die weer nodig is voor de bouw. Bij die procedure is de mogelijkheid om bezwaar en beroep in te dienen.

Watertoren

Uit onderzoek moet blijken hoe de watertoren het beste kan worden verbeterd én een woonfunctie kan krijgen. De architectonische waarde van de watertoren moet daarbij behouden blijven. In het bestemmingsplan staat dat er ook woningen om de watertoren mogen worden gebouwd. Springtij Architecten zal dit samen met de Watertoren Zandvoort CV uitwerken. Afhankelijk van het plan zal blijken welke procedure er gevolgd wordt en wanneer omwonenden en belanghebbenden worden geïnformeerd. Zodra hier meer over bekend is volgt er nadere informatie in een nieuwsbericht.

Reacties