Vijf partijen presenteren coalitieakkoord tot aan raadverkiezingen 2022

Foto: Wim Meijer Fotografie

Het coalitieakkoord voor de gemeente Zandvoort met als titel ‘Zandvoort: Samen sterk door de crisis’ is op 26 juni door de coalitiepartijen VVD, D66, CDA, PvdA en GBZ ondertekend. Met dit akkoord wordt de resterende bestuursperiode (2018-2022) ingezet om inwoners, ondernemers en instellingen van Zandvoort en Bentveld bij te staan de coronacrisis het hoofd te bieden. Hiernaast wordt extra geïnvesteerd in het dorp, waardoor Zandvoort sterk uit de crisis komt, met oog op duurzame ontwikkelingen. Met een krachtig en voortvarend bestuur.

(persbericht Gemeente Zandvoort)

Realistische ambities en doelstellingen

De coalitie heeft gekeken naar wat tot 2022 realistische ambities en doelstellingen zijn. Hierbij is, voor zover te overzien, gekeken naar de impact van de coronacrisis voor Zandvoort. Het coalitieakkoord is hiermee een aanvulling op het Raadsprogramma 2018-2022. Beide documenten kunnen dan ook niet los van elkaar gezien en gelezen worden.

Corona

Het coronavirus raakt ons allemaal. Diverse organisaties, instellingen en ondernemingen hebben nu al moeite het hoofd boven water te houden. Om de financiële gaten die vallen op te vangen, wordt een coronafonds opgesteld, met een inzet van 10 miljoen euro. Hiernaast worden uit dit fonds extra investeringen gefinancierd waarmee Zandvoort sterk uit crisis komt. Ook worden met dit fonds wegvallende gemeentelijke inkomsten coronacrisis gecompenseerd. Inwoners en ondernemers zullen actief worden betrokken bij de verdere invulling en de concrete uitwerking van het Coronafonds.

Duurzaamheid

Hiernaast zijn verdere afspraken gemaakt om versneld te kunnen verduurzamen. Ruim 5 miljoen euro wordt hiervoor ingezet, in de vorm van een duurzaamheidsfonds. De helft hiervan wordt besteed aan leningen en/of investeringen voor duurzaamheidsdoeleinden, waarbij de opbrengsten terugvloeien in het fonds en hiermee weer opnieuw ingezet kunnen worden.

Verdere aanscherpingen

Ook staan over de bereikbaarheid van Zandvoort en het parkeerbeleid aanscherpingen ten opzichte van het Raadsprogramma in het akkoord opgenomen. Het uitgangspunt hierbij is dat parkeren voor de inwoners en ondernemers van Zandvoort gratis is, of hooguit kostendekkend. Hiernaast komt er onder andere extra aandacht voor doorstoom in de woningmarkt, blijft de starterslening op het huidige niveau en zijn afspraken gemaakt om niet te bezuinigen op het sociale domein. Alle gemaakte afspraken zijn terug te lezen in het coalitieakkoord.

College van b & w

Dit coalitieakkoord biedt de basis voor het nieuwe college van burgemeester en wethouders voor de resterende bestuursperiode. Op dinsdag 30 juni worden de drie wethouders geïnstalleerd: Ellen Verheij-de Haas (VVD), Gert-Jan Bluijs (CDA) en een derde wethouder (D66), waarvan de naam momenteel nog niet bekend is.

Reacties

Cookieinstellingen