Ouderenpartij Zandvoort en PVV Zandvoort verrast over besluit fietsenstallingen Paulus Loot

Foto: Manfred Richter Pixabay

Zowel de Ouderenpartij Zandvoort (OPZ) als de PVV Zandvoort zijn verrast over het besluit om fietsenstallingen te plaatsen op de Boulevard Paulus Loot, omdat de stallingen in de plaats moeten gaan komen van paarkeerplaatsen. Volgens Peter Kramer en Marco Deen van respectievelijk OPZ en PVV gaat het om vijftig parkeerplaatsen.

Berichten vernomen uit NH Nieuws en Staatscourant

De fractievoorzitters hebben de berichten vernomen van NH Nieuws en uit De Staatscourant en voelen zich verrast, omdat de gemeenteraad niet is geïnformeerd over het besluit van het college. De fietsenstallingen moeten komen op de strandopgangen wat volgens Kramer en Deen gevolgen heeft voor de parkeerplaatsen.

Behandeling in raadscommissie

De fractievoorzitters verwijzen naar de behandeling in de raadscommissie van mei 2019 waarin aandacht is gevraagd voor een aantal belangrijke punten in het vervolgproces bij de ontwerpuitwerking van de Boulevard Paulus Loot en de Boulevard De Favauge. ,,Onder andere werd er gevraagd naar: Inzicht in compenseren van parkeerplaatsen”, zeggen Kramer en Deen.

Voldoende parkeergelegenheid te houden en compensatie bezoekersplaatsen

Ook zeggen de voormannen van hun fracties dat een aantal partijen expliciet heeft gevraagd om in de nabijheid voldoende parkeergelegenheid te houden en de bezoekersplaatsen te compenseren. ,,Op dat moment (7 mei 2019) was een integraal onderzoek gaande naar de parkeercapaciteit en parkeerdruk. In het kader van dat onderzoek zou het perspectief ten aanzien van effectiever gebruik van P Zuid nader in beeld gebracht worden om te bezien in hoeverre het mogelijk is de bezoekersplaatsen te compenseren”, zeggen Kramer en Deen.

Geoorloofd

Kramer en Deen vragen zich onder meer of het wel geoorloofd is om dit soort beslissingen te nemen zonder de gemeenteraad te informeren of in kennis te stellen. Een ander onderdeel waar de fractievoorzitters van OPZ en PVV meer willen weten is het indienen van een bezwaarschrift over het besluit. ,,We lezen voorts in de Staatscourant dat het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft”, zeggen Kramer en Deen. De twee vragen zich af wat een bezwaarschrift dan voor zin heeft en hoe dit zich verhoud met het voornemen uit het nieuwe Coalitieakkoord dat inwoners serieus worden betrokken bij het maken van beleid, dat er serieus wordt omgegaan met inspraak en participatie.

Reacties